logo

Søk

Du er her:

OFV ut mot veidirektøren

Vegdirektør og tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, er godt fornøyd med hvordan det norske veinettet er bygget. Gitt blanke ark, ville han bygget det på samme måte som det ble gjort etter krigen. OFV reagerer kraftig på uttalelsene i Aftenposten.

 

Uttalelsene fra vegdirektøren kommer i kjølvannet av en serie artikler der blant annet kvaliteten på Albanias hovedveier mellom storbyer har blitt løftet fram som bedre enn Norges.

 

Nasjonens behov først
Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV, peker i stedet på Kroatia som foregangseksempel, og har nylig besøkt landet. Der har man hatt en nasjonal visjon og plan for bygging av et hovedveinett styrt nettopp av nasjonens behov - ikke av politikk eller regionale og lokale ønsker. På kort tid har Kroatia bygget et svært godt og effektivt hovedveinett på tvers av landet og mellom de største byene.
- Tankegangen er den rake motsetningen av Norges. De har bygget ut et hovedveinett de siste 12 år der man begynte med hovedveier ut av landet mot nord, øst og vest. Så bygget de en moderne E71, fra Zagreb i nord til Split i syd, langs kysten, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV, til Aftenposten.

Vegdirektøren ville valgt reprise
På konkret spørsmål i Aftenposten, sier vegdirektøren at han heller ville gjort en reprise av etterkrigstidens veibygging i Norge, enn å følge Kroatias eksempel. Han mener den norske utbyggingen har muliggjort fortsatt spredt bosetting, og at det å bygge veinettet på denne måten betyr mye for næringsutviklingen.
- De som mener at vi har satset for mye på distrikts-Norge, må se mulighetene for oppdrett og reiseliv. Det er en enorm fordel at vi har både befolkning og infrastruktur over hele landet som vi kan bygge videre på. Om vi hadde infrastruktur som bare sørget for forbindelse mellom de større byene, ville vi hatt et mye svakere utgangspunkt enn vi har, sier Gustavsen, blant annet.

Trenger en nasjonal visjon
- OFV er meget overrasket over at veidirektøren støtter en politisk styrt utbygging av veinettet. Dette viser at det er et behov for en nasjonal visjon for hva slags samferdselsstruktur vi skal ha i Norge, sier hun. Femoen etterlyser også en klarere rollefordeling mellom nasjonale veipolitikere på den ene siden, og fagetatene på den andre.

Fortsatt perlebånd i Norge
I en kommentar til artikkelen i Aftenposten, sier Femoen at den måten man har gjort det på i Kroatia, er noe man også finner igjen i en lang rekke land.
- Norge er virkelig mot strømmen. Og ser vi på Sverige, så bygget de først veier ut fra det vi kaller perlebåndsprinsippet, men omtrent fra 1970, satte de i gang med luftlinje-veier mellom de største byene. Norge er fortsatt på perlebåndsstadiet, sier Femoen.

Veidirektør Terje Moe Gustavsens synspunkter i artikkelen i Aftenpostens nettutgave fikk kommentarene til å hagle.

Les hele i Aftenposten artikkelen her.

(Publisert 04.01.2013)
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no