logo

Søk

Du er her:

Ønsker et bedre hovedveinett

Nordmenn er krystallklare på at de mener det norske hovedveinettet må bli bedre, og minst like godt som i våre naboland Sverige og Danmark. Folket får også støtte fra politikere som mener et kvalitetsløft er nødvendig.

 

Det er TNS som har gjennomført en undersøkelse på oppdrag for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Undersøkelsen tar for seg befolkningens holdninger til bompenger og finansiering av veier.
Av de spurte svarer hele 84 prosent at de er helt eller delvis enig i at vi bør ha samme standard på vårt hovedveinett som våre naboland og land i Vest-Europa.
I tillegg til TNS-undersøkelsen har OFV spurt et utvalg stortingspolitikere om norsk veipolitikk.

Ønsker høykvalitets hovedveinett
Enkelte vil kanskje hevde at det er en selvfølge at alle ønsker et hovedveinett som er like godt som hos våre naboer, men så opplagt er det ikke:
- I årevis har Norge gjennomført en politikk basert på at veinettet skal gå nå ut til alt og alle. Denne undersøkelsen viser at nordmenn er blitt mer bevisste på hvordan de ønsker å bruke norske veipenger og hva som bør prioriteres. Nå etterspør nordmenn et høykvalitets hovedveinett med internasjonal standard, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.
- Det gleder oss og er i tråd med det OFV har arbeidet for i årevis, sier hun.

Look to Sweden
I forkant av valget har OFV spurt utvalgte stortingspolitikere om i hvilken grad det norske hovedveinettet bør være på nivå med våre naboland. Flere mener det er behov for et kraftig løft, at det er mye som må gjøres for å heve standarden på hovedveinettet:
- Vi har et mål om at veiene i Norge skal være like bra som våre naboland, og derfor vil vi fortsette det store samferdselsløftet denne regjeringen har begynt på, sier Arbeiderpartiets Anne Marit Bjørnflaten i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.
- Vi har mye å lære av Sverige som har utviklet et helt annet hovedveinett enn Norge. De har vært tidligere ute med å bygge et sikkert og effektiv hovedveinett, sier Knut Arild Hareide, leder av Transportkomiteen på Stortinget.

Enighet fra nord til sør
Tallene fra TNS' spørreundersøkelse viser også at ønsket om å prioritere et hovedveinett med en høyere standard, er uavhengig av hvor i landet man bor. 85 prosent er helt eller delvis enig - enten de bor i Nord-Norge, på Vestlandet eller i Oslo og Akershus.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no