logo

Søk

Du er her:

Overdreven tidsgevinst

Regjeringen tar trolig godt i når de presenterer samlet tidsbesparelse i forbindelse med nye veiprosjekter. Og for mange kommende prosjekter er ikke finansieringen på plass.

 

Nettavisen skrev nylig om reisetidsbesparelsene som ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP). I følge oversikten som samferdselsminister Marit Arnstad viste til, handler det om en tidsbesparelse på 6,5 timer på riksveiene.
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener tallet er alt for høyt, og har liten tro på at regjeringen kommer i mål med alle planlagte prosjekter i NTP-perioden 2014-2023. En rekke av veiprosjektene forutsetter lokale bompengevedtak - som ennå ikke er fattet. Det øker usikkerheten rundt både tidsbesparing og gjennomføring.

Gevinst kunne vært mangedoblet
- Det er ikke riktig at vi får en reisetidsgevinst på 6,5 timer. Regjeringens satsing gir en reduksjon i reisetid på knapt 5 timer ifølge NTP. Når regjeringen snakker om 6,5 timer, så er det sannsynligvis fordi de har tatt med prosjekter som er tenkt startet opp, men ikke vil være ferdige i 2024, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV til Nettavisen i en oppfølgingsartikkel.
Hun viser også til undersøkelsen TNS gjorde for OFV i sommer, som viser at nordmenn ønsker seg et høykvalitets hovedveinett på linje det de har i våre naboland.
- Hvis vi ser dette i sammenheng med det regjeringen spiller opp til når den snakker om reisetidsbesparing, så burde reisetidsgevinsten på hovedveiene vært det mangedobbelte. Legger vi til grunn en hovedveistandard med 80 - 100 km/t, så vil det en gi en reisetidsgevinst på mellom 20 og 30 timer på det norske hovedveinettet, sier Femoen.

Store, sammenhengende prosjekter
- Da kunne vi virkelig snakket om merkbar gevinst. Når regjeringens samlede satsing i høyden vil gi fem timers gevinst, så er det lite både i forhold til befolkningens ønsker og faktisk nasjonalt behov. Vi har pekt på disse problemstillingene i en rekke sammenhenger, og det er en av hovedgrunnene til at OFV i vårt forslag til ny nasjonal veipolitikk mener det er helt avgjørende å satse på store, sammenhengende prosjekter, sier hun.

Kommer neppe i mål
Mange av prosjektene som ligger til grunn for regjeringens angitte tidsbesparelse i NTP, skal gjennomføres i slutten av planperioden, altså i perioden 2020 - 2024.
- Når vi ser dette, og i tillegg vet at en rekke prosjekter som regjeringen viser til ikke en gang er sikret finansiering, så er det veldig mye som blir usikkert. Forutsetning for gjennomføring er nemlig lokale bompengevedtak som ennå ikke er vedtatt. All erfaring tilsier at det derfor vil ta adskillig lengre tid før prosjektene blir realisert, sier Vilrid Femoen.


Se også følgende saker:

Store og lange veiprosjekter må prioriteres
OFV-rapport fortsatt sentral

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no