logo

Søk

Du er her:

Planleggingsforslag gir lengre planleggingstid

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) anbefaler Miljøverndepartementet å trekke forslaget om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Forslaget, som har vært ute til høring, vil gi forlenget planleggingstid i stedet for kortere, mener OFV.

 

Hensikten med nye statlige planretningslinjer, er særlig å oppnå en bedre samordning av bolig,- areal og transportplanlegging i kommuner og forvaltningsnivåer. I tillegg skal retningslinjene bidra til bedre og mer effektive planprosesser.

Dagens forslag ikke tilstrekkelig
– Det er behov for å fornye og oppdatere retningslinjene, men forslaget slik det foreligger er ikke tilstrekkelig for å nå målet om bedre samordning og mer effektive planprosesser. Den nye regjeringen legger opp til en halvering av planleggingstiden. Da holder ikke dette forslaget, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.
– Vi anbefaler derfor at høringsforslaget stoppes og vurderes i lys av hele planregimet, herunder KVU-krav (konseptvalgutredningskrav) og prosesser og reguleringsplanarbeid i plan- og bygningsloven, opp mot behov for statlig plan.
 

Bør evaluere hele planregimet
OFV peker i sin høringsuttalelse også på behovet for å sikre et system som kan håndtere interessekonflikter tidligere og på en bedre og mer effektiv måte enn i dagens system. Derfor er det viktig å vurdere tiltak innenfor alle prosessene i planlegging, mener OFV.
– Vi ser at interessekonflikter må avveies gang på gang underveis i prosessen. Det er viktig at alle interessekonflikter kan håndteres så tidlig som mulig – én gang. Hele planregimet bør evalueres. Fornyelse og oppdatering av eksisterende retningslinjer er ikke tilstrekkelig, sier Vilrid Femoen.

 

Les hele høringsuttalelsen her.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no