logo

Søk

Du er her:

Prosjekter med nasjonal nytte først

Leder av Stortingets Transportkomité, Linda C. Hofstad Helleland (H), vil prioritere prosjekter med stor nasjonal nytte. Og: En større satsing på ITS – Intelligente transportsystemer – vil bidra til sikrere og smidigere trafikk, mener OFV. Les mer om disse sakene på OFVs sider i Våre veger.

 

 

I et intervju med Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i Våre veger, sier den nye lederen av Stortingets Transportkomité, Linda C. Hofstad Helleland (H), at det er hennes oppgave som komitéleder å prioritere prosjektene som har stor nasjonal nytte.


– Helhetlig og samfunnsøkonomisk lønnsomt
– Vi skal ikke detaljstyre hvilke parseller som skal bygges ut, det må veimyndighetene få større innflytelse over. For meg vil økt trafikksikkerhet, kortere og mer forutsigbar reisetid for næringslivet og innbyggerne være avgjørende. Det må bygges mer helhetlig og tenkes mer ut fra hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Helleland. Videre mener hun at må bygges mindre stykkevis og delt, og at veiparsellene må bli lengre.
– Og planleggingstiden bør halveres slik at vei og bane kan bygges raskere, sier Helleand i Våre veger.


ITS - sikrere og smidigere trafikk
Utvikling og implementering av ITS – Intelligente transportsystemer – får et stadig større omfang i mange land. OFV arbeider nå, på oppdrag fra styret, med å se på løsninger i inn- og utland for så å komme sine strategiske anbefalinger til politikerne om hvordan Norge best mulig bør ta dette videre. Utgangspunktet er at ITS vil bidra til større trafikksikkerhet, smidighet, økt nytteeffekt og bedre fremkommelighet.
– Vi ønsker å bidra til og bygge bru mellom politikk og teknologi slik at vi tar ITS i bruk så bredt vi kan. Det vil fremme trafikksikkerhet, god og effektiv flyt og dermed redde liv, sier Øyvind Solberg Thorsen, administrerende direktør i OFV.

– Politikerne må få øynene opp for nytten av moderne ITS-løsninger, sier han, og mener det er viktig å satse nå dersom vi skal kunne henge med.

 

Les intervjuet med Linda C. Helleland her.

 

  

Les sakene i sin helhet i Våre veger her.


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no