logo

Søk

Du er her:

Stor internasjonal konferanse om finansiering av veivedlikehold

11. og 12. desember er det klart for spennende dager på International Road Federations (IRF) konferanse i Genève. En egen sesjon tar for seg finansiering av veivedlikehold og indikatorer for veikvalitet – høyaktuelle temaer i norsk veipolitikk. Den sesjonen har OFV ansvaret for.

 

 

Under slagordet «Better roads, better world» inviterer IRF i Genève til årets store konferanse der politikk og praksis står på dagsorden – med fokus på sikkerhet, bærekraft og effektivitet på veinettet.
Tema og problemstillingene går rett inn i våre hjemlige diskusjoner, og konferansen er et viktig møtested for både politikere, OFV-medlemmer og andre som arbeider med eller er opptatt av veipolitikk.

OFV ansvarlig for økonomi-seksjon
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er ansvarlig for den delen av programmet som tar for seg økonomi og finansiering. Da skal det særlig handle om finansiering av veivedlikehold og indikatorer for kvalitet.
Begge temaene er høyaktuelle for Norge, ikke minst etter at vi har fått en ny regjering som prioriterer veipolitikk sterkt i sin regjeringsplattform. Der gjør den nye regjeringen det klart at den vil «utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder», og internasjonale indikatorer vil kunne gi et viktig innspill.
Programsesjonen er utarbeidet spesielt av OFV, både med tanke på den norske debatten og utfordringer som går igjen over hele verden.
Deltakerne vil møte ledende fagfolk fra hele verden, i tillegg vil et bredt spekter av internasjonale organisasjoner være til stede. Selve konferansen finner sted i FNs hovedkvarter i Genève.

Kunnskap og faglig påfyll
– Jeg ser frem til to spennende dager i Genève og håper å ta med en gruppe fra Norge på konferansen. Vi vil spesielt invitere statsråd og statssekretærer i Samferdselsdepartementet, den nye Transport- og kommunikasjonskomiteen i tillegg til våre medlemmer, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV – og ansvarlig for den faglige delen om økonomi og finansiering.

– Her vil konferansedeltakerne kunne knytte kontakter, hente viktig kunnskap, inspirasjon og faglig påfyll, sier Femoen, som også sitter i styret i IRF.

 Les mer om IRF-konferansen her.

 

Foreløpig program til IRF-konferansen.  
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no