logo

Søk

Du er her:

Vedlikehold er taperen i NTP

Regjeringens stortingsmelding Nasjonal transportplan (NTP) ga verken en bindende vedlikeholdsplan eller tilstrekkelig med penger til å sikre at veiforfallet stanses.

 

- Vi er skuffet over at forfallet bare vil øke. Regjeringen sier i NTP at «veksten i forfallet på vegnettet vil stoppe tidlig i perioden, og i løpet av planperioden blir forfallet redusert». Veiforfallet vil da øke enda noen år før man tar tak, og det er uakseptabelt. I stedet må arbeidet i gang umiddelbart. Hvis ikke vil trafikksikkerheten svekkes, påliteligheten reduseres og driftskostnadene øke, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.

Ingen ambisjon
- Pengene som settes av til vedlikehold og signalene i det som skrives i NTP viser at regjeringen ikke har noen ambisjon om å fjerne det enorme forfallet. Det er vi skuffet over, og vedlikeholdet blir den store taperen i NTP, akkurat slik vi fryktet, sier hun.

Bindende vedlikeholdsplan og minstekrav
Veiforfallet øker raskt og understreker viktigheten av å sette av midler til drift og vedlikehold umiddelbart - og alltid i forhold til nye veiprosjekter. OFV mener at bindende minimumskrav til vedlikehold må på plass raskt, og at dagens forfall må håndteres gjennom en bindende vedlikeholdsplan over maksimalt ti år.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no