logo

Søk

Du er her:

Vil halvere innkrevingskostnadene

Mest mulig kostnadseffektiv drift av bompengeselskapene, større og statlig styrte bompengeprosjekter på riksveinettet - og innkreving av bompenger først når veien står ferdig. Det er hovedpunktene i Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV) høringsuttalelse om regionale bompengeselskaper.

- Opplysningsrådet for Veitrafikken mener staten skal sikre en helhetlig korridorutviking av statlige veier. Derfor mener vi også det er naturlig at bompengeselskapene for riksveiene eies av staten, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.
- Vi tror imidlertid at ett stort, statlig selskap for hele riksveinettet blir for stort å administrere, og anbefaler ett bompengeselskap per riksveikorridor. Det vil også bidra til å sikre en helhetlig utvikling av veistrekning mellom landsdelene.

Effektivitetskrav til bransjen
OFV mener at Samferdselsdepartementet må stille effektivitetskrav til bompengebransjen, og tror at årlige kostnadsanalyser vil avdekke hvor potensialet for innsparinger er størst.
- En felles prisstruktur, statlige lån eller forskudd, bedre avtaler og større selskaper kan være viktige bidrag. Krav til trafikkgrunnlag er også viktig å vurdere da det er dyrt med bompenger med få brukere, sier Femoen.


OFVs anbefalinger
I en høringsuttalelse til Vegdirektoratet om regionale bompengeselskaper, er dette hovedpunktene i OFVs anbefalinger:

1. OFV mener det må sikres statlig styring av bompengeprosjektene på riksveinettet. Det kan trolig best ivaretas ved å etablere ett bompengeselskap per veistrekning og over fylkesgrenser på riksveinettet.

2. Driften av bompengeselskapene må være så kostnadseffektiv som mulig og de administrative kostnadene, som i snitt ligger på 10 - 12 prosent, bør halveres.

3. Innkreving av bompenger når veien står ferdig
 

Les høringsuttalelsen her.

 

Se også artikkel i Nettavisen.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no