logo

Søk

Du er her:

 • – Kan bygge raskt når man vil

  Visst lar det seg gjøre å bygge vei raskt og effektivt i Norge – hvis viljen er sterk nok og prioriteringene riktige. Fellesprosjektet langs Mjøsa er et godt eksempel – der det meste av den nye strekningen ble åpnet sist helg.

 • – Nasjonale hensyn først

  Spørsmålet om hvor hovedveien skal gå skaper ofte heftige lokale og nasjonale debatter. I slike saker må nasjonale hensyn komme først, mener OFV.

 • – Vil innfri veiløfte

  OFV mener regjeringens veipolitikk bare går i første gir framover, og at det derfor spøker for NTP-oppfyllingen. Men samferdselsministeren mener regjeringen ligger godt an til å innfri løftet om å overoppfylle NTP.

 • – Gode broforslag for kryssing av Oslofjorden

  Hovedkonklusjonene i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden foreslår bro mellom Moss og Horten og bro på riksveg 23 over Håøya. Dette er de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme løsningene. OFV er meget fornøyd med forslagene.

 • I førstegir for vei-Norge neste år

  Statsbudsjettet 2015: Regjeringen øker bevilgningene til veisektoren, men forbedringen av det norske veinettet vil også i 2015 gå i sakte tempo. Det er positivt at vedlikeholdsetterslepet endelig ser ut til å stanse, men det vil fortsatt ta mange tiår før vi har et sikkert og effektivt veinett over hele landet.

 • Veipolitikken: Fremskritt, men sakte

  Regjeringsskiftet varslet full fart i veipolitikken. Men fortsatt venter viktige strukturtiltak på grønt lys. Veiforfallet fortsetter, og verken motorveiplan, minstestandarder for hovedveinettet eller et uavhengig veitilsyn er på plass. H/FrP-regjeringens forslag til statsbudsjett vil vise om den mener alvor med sine løfter.

 • Solvik-Olsen: – Europavei bør legges utenom tettsteder

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kjørt E6 fra sør til nord, og mener veien ikke bør legges i eller ved tettsteder: – Da kan ikke potensialet til E6 som hovedåre utnyttes, sier han.

 • - Også elbiler tar opp plass og lager kø

  – Det er ikke riktig å la én teknologi få så mange fordeler, når det tross alt er snakk om biler. Også elbiler tar opp plass og lager kø. De burde bli behandlet mer på linje med andre biler, mener OFV.

 • Lokaldemokrati mot nasjonale interesser

  Nye riksvei 7 sikrer 20 minutter kortere kjøretid mellom Oslo og Bergen ved at man slipper turen om Noresund. Problemet er at riksveien går gjennom Sokna sentrum med fartsdumper og 40-kilometerssone – og opptil 10.000 biler i døgnet.

 • Fartssperre på ITS-satsingen?

  – Tempoet i ITS-satsingen må økes betraktelig, mener Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som nå har laget en policyrapport om ITS – Intelligente transportsystemer. Rapporten peker på utfordringer, anbefalinger og løsninger som kan gi en smartere, smidigere og sikrere trafikk.

Viser fra 1 til 10 av totalt 26 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no