logo

Søk

Du er her:

 • Ny fagsjef ansatt i OFV

  Karin Yrvin (44) er ansatt som ny fagsjef i OFV, og begynner 1. september. I samarbeid med foreningens direktør, får Karin ansvaret for OFVs veipolitikk. Arbeidet omfatter blant annet veitrafikkfaglige analyser, utforming av næringspolitikk og formidling av faglige og politiske budskap.

 • Oslofjordkryssing må møte nasjonale behov

  Når ny kryssing av Oslofjorden utredes og beslutninger skal fattes, må nasjonale behov og hva som er til beste for landet stå helt sentralt.

 • Et moderne veinett innen rekkevidde

  Regjeringen ønsker et topp moderne hovedveinett på nivå med sammenlignbare land. OFV har arbeidet for dette i årevis, og mener et slikt veinett kan realiseres i løpet av 10-20 år. Hard prioriteringsvilje samt forutsigbar finansiering er en forutsetning. Og pengene finnes.

 • Øystein Herland ny styreleder i OFV

  Årsmøtet i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) valgte styrets tidligere nesteleder, Øystein Herland (bildet), til ny styreleder for perioden 2014-2016. Herland blir også styreleder i OFV AS. Jan-Terje Mentzoni ble valgt til ny nestleder i OFVs styre, og til nestleder i styret for OFV AS.

 • Understreker behovet for et uavhengig veitilsyn

  VG melder at Vegdirektoratet har hemmeligholdt ulykkesrapporter i en årrekke, og at flere av rapportene konkluderer med at veiforholdene var avgjørende i flere dødsulykker. OFV har lenge påpekt sammenhengen mellom veiens kvalitet og trafikkulykker, og derfor etterlyst et uavhengig veitilsyn.

 • Finansieringsgrunnlaget avgjørende for nytt veiselskap

  Når regjeringen gjennomfører sin prestisjesatsing med opprettelse av et eget veiselskap, er det avgjørende at selskapet får et forutsigbart, tilstrekkelig og langsiktig finansieringsgrunnlag, mener OFV.

 • Vegtilsynet og OFV ønsker krav til vei

  OFV møtte nylig Vegtilsynet i Voss for å gjennomgå saker av felles interesse. Og begge har et ønske om krav til vei.

 • – Mangler fortsatt helhetlig perspektiv

  Norsk veipolitikk trenger et helhetlig, nasjonalt perspektiv som bidrar til store, lange veiprosjekter som binder landet sammen. Mens Nasjonal Transportplan 2014–2023 tydelig viser at norsk veipolitikk fortsatt vil preges av en stykkevis og delt utbygging.

 • Etterlyser plan for videre arbeid med minstestandarder

  Den nye regjeringen vil innføre minstestandarder for riks- og fylkesveiene – et mål OFV har arbeidet for lenge. I brev til Samferdselsdepartementet etterlyser OFV informasjon om departementets planer for det videre arbeidet med dette.

 • Vegdirektøren godt fornøyd med OFV-rapport

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen hilser OFV-rapporten og innspillene om ny veiforbindelse mellom øst-vest velkommen.

Viser fra 11 til 20 av totalt 26 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no