logo

Søk

Du er her:

Et moderne veinett innen rekkevidde

Regjeringen ønsker et topp moderne hovedveinett på nivå med sammenlignbare land. OFV har arbeidet for dette i årevis, og mener et slikt veinett kan realiseres i løpet av 10-20 år. Hard prioriteringsvilje samt forutsigbar finansiering er en forutsetning. Og pengene finnes.– Man skal være varsom med tall. Men med ulike kilder og en sjablongmessig tilnærming, kan det være snakk om en prislapp på rundt 700 milliarder kroner for å oppgradere, vedlikeholde og bygge ut norske riks- og fylkesveier slik at vi får hovedveier i tråd med sammenlignbare land. Veier som er sikre og pålitelige i tråd med veimyndighetenes krav og anbefalinger.
Det sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken) i en artikkel i magasinet Våre veger.


Du kan også lese om behovet for en raskere og sterke satsing på ITS.


Les mer her.

 


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no