logo

Søk

Du er her:

Etterlyser plan for videre arbeid med minstestandarder

Den nye regjeringen vil innføre minstestandarder for riks- og fylkesveiene – et mål OFV har arbeidet for lenge. I brev til Samferdselsdepartementet etterlyser OFV informasjon om departementets planer for det videre arbeidet med dette.


Regjeringen skriver i sin plattform at den vil «utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder». Statssekretær Bård Hoksrud (FrP) gjentok dette overfor OFV i forbindelse med Den nasjonale veikonferansen i Bergen i februar:
– Regjeringen vil innføre minstestandarder på riks- og fylkesveiene. Det er viktig for å sikre like gode veier over hele landet. Vi tar sikte på raskt å komme i gang med arbeidet. OFV har allerede gjort mye arbeid og kommet med innspill som vi vil ta med i det videre arbeidet. Vi er svært glad for OFVs engasjement og utålmodighet, sa Hoksrud.  

I brevet til departementet der OFV etterlyser informasjon om planene for «å utarbeide og implementere konkrete mål for god vei i form av minstestandarder», gjør OFV det også klart at organisasjonen gjerne bistår i arbeidet med utforming av slike mål.
Videre henviser OFV til brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet i april 2013, «Samlet sett nasjonale føringer. Vegdirektoratets vurdering og tilrådning» - et brev som fortsatt ligger ubesvart hos departementet.


Håper på fortgang
– Vi gleder oss over at regjeringen vil prioritere å få på plass minstestandarder, og håper at arbeidet kommer raskt i gang. Nå ser vi fram til å høre mer konkret om det videre arbeidet, og håper at OFV også kan bidra med innspill, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.


Les brevet til Samferdselsdepartementet her.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no