logo

Søk

Du er her:

Finansieringsgrunnlaget avgjørende for nytt veiselskap

Når regjeringen gjennomfører sin prestisjesatsing med opprettelse av et eget veiselskap, er det avgjørende at selskapet får et forutsigbart, tilstrekkelig og langsiktig finansieringsgrunnlag, mener OFV. 

– Et utbyggingsselskap for vei slik regjeringen lover i sin plattform, vil medføre en vesentlig omlegging i den måten vi bygger ut veinettet på i dag, der staten står som planlegger og oppdragsgiver for all veiutbygging i Norge. For å sikre effektivitet i utbyggingen er en solid grunnfinansiering nøkkelen, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en artikkel i bladet Våre veger.
 

Hovedinntekt uavklart
Signalene om et nytt veiseselskap er gledelige, mener OFV, men i regjeringens plattform går det ikke klart fram om selskapets hovedinntekt skal komme fra statlige bevilgninger, bompenger eller andre kilder.

– Grunnfinansieringen må være så stor at den gir reelt handlingsrom til å operere innenfor rasjonelle bedrifts- og samfunnsøkonomiske prinsipper. Dette kan blant annet sikres ved å overføre en fast del av avgifter knyttet til bruk av vei. Både drivstoffavgifter og årsavgifter er egnet til dette, i tillegg til bompenger, sier Thorsen.

Han understreker at de enkelte veiprosjektene må sikres finansiering i sin helhet, og at det er viktig at regjeringen satser på store, lange veiprosjekter slik OFV anbefaler.


 

Les hele artikkelen her. Der kan du også lese om at OFV har etterlyst regjeringens videre planer for arbeidet innføring av minstestandarder på riks- og fylkesveiene.

 

Foto: Samferdselsdepartementet/Olav Heggø/Fotovisjon

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no