logo

Søk

Du er her:

Hovedveidebatt ga rekordoppslutning om Veikonferansen

Med hovedveiene mellom øst og vest som hovedtema, og smartere bytrafikk på dagsorden på dag nummer to, sørget 250 deltakere for rekordoppslutning på Den nasjonale veikonferansen i Bergen.

Blant ivrige innledere og debattanter var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretærene Bård Hoksrud og John-Ragnar Aarseth.
Spenningen var størst knyttet til samferdselsministerens innlegg om hvordan vi kan få topp moderne veier på nivå med sammenlignbare land. Utgangspunktet var konferansens hovedtema: hvilket alternativ som gir den beste hovedveien mellom øst og vest.

Ønsker én foretrukket trasé
Det var ingen overraskelse at ikke Ketil Solvik-Olsen utpekte en «vinner» blant veialternativene. Nå skal det i første omgang utredes.
Han fokuserte på generelle veipolitiske utfordringer som regjeringen vil bruke tid, krefter og penger på å løse. Om forbindelsen mellom øst og vest sa samferdselsministeren:
– Det er ingen hensikt med fem traseer. Vi vil sørge for at én av disse blir den foretrukne – vi må ha en hovedtrasé.
Han mener det viktigste er fremkommelighet og trafikksikkerhet, og at det er viktigere å være forutsigbar på tid enn at det går en time raskere å kjøre strekningen.
– Diskusjonen om trasévalg er vanskelig, og vi må ta hensyn til kostnader. Alle kan ikke bli fornøyd. Vi må også sørge for at nord-sør-aksen fungerer godt – ikke bare øst-vest, sa Solvik-Olsen.

Vil overoppfylle NTP
Bård Hoksrud gjennomgikk regjeringens arbeid med å effektivisere planleggingen, og understreket at målet er å overoppfylle Nasjonal Transportplan (NTP).
– Vi er allerede godt i gang, sa han, og bygget opp under Solvik-Olsens kommentar om NTP: 
– Det er ingen trøst å nå NTP målt i kroner brukt – når man ikke har realisert prosjektene.

Teknologi og bypolitikk
Mens bybanen i Bergen på konferansens andre dag illustrerte kollektivtransport-suksess i storby, synliggjorde eksempler fra Nederland hvorfor det er viktig å satse på ITS – Intelligente transportsystemer: Systematisert gjennom teknisk samspill mellom mennesker, infrastruktur og kjøretøy.
Målet er blant annet smartere og sikrere bytrafikk, og adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV pekte på at bruksmulighetene er mange og teknologien på plass.
– Nå må denne tas i bruk, og ITS må for alvor inn i politikernes verktøykasse, sa han.


Følger opp suksessen
– Den nasjonale veikonferansen skal være en viktig møteplass for alle veiinteresserte, og viste nok en gang at den er akkurat det. Denne gang med rekordoppslutning. Det gleder oss, og OFV satser på å følge opp suksessen, sier styreleder i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Trond Johannesen.

Denne artikkelen - og flere andre - finner du også i magasinet Våre veger nr 2-14 der OFV har egne, faste sider i hver utgave.

Styreleder i OFV, Trond Johannesen - til daglig adm. direktør i Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

 

Hele programmet fra Den nasjonale veikonferansen 2014 finner du her.
Presentasjoner og videoreportasjer finner du her.

 

 


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no