logo

Søk

Du er her:

– Kan bygge raskt når man vil

Visst lar det seg gjøre å bygge vei raskt og effektivt i Norge – hvis viljen er sterk nok og prioriteringene riktige. Fellesprosjektet langs Mjøsa er et godt eksempel – der det meste av den nye strekningen ble åpnet sist helg.


Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har i lang tid påpekt nødvendigheten av å satse på lange store veiprosjekter, og at det må til for å sikre en mest mulig effektiv veibygging i Norge.

– Fellesprosjektet langs Mjøsa, der man bygger vei og jernbane, viser at det er mulig å bygge raskt, effektivt og godt når det prioriteres. OFV gleder seg over dette, og håper at man både kan og vil bruke beste praksis fra dette prosjektet i andre store veiprosjekter. Det er på høy tid, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.  
 

Enorm fremdrift
Byggeindustrien skriver i en kommentarartikkel at «dette er måten å bygge vei på» og mener det er mange ting ved Fellesprosjektet langs Mjøsa det er verdt å merke seg.
«Ikke minst har man hatt en stor sammenhengende utbygging, med arbeid på tre samtidige parseller. Det har gitt en helt enorm fremdrift i prosjektet – og har gjort at man kan fullføre en lang strekning på vesentlig kortere tid enn om man hadde arbeidet etter de mest vanlige prinsippene man tidligere har sett – med færre og kortere parseller», skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

 

Foto: Knut Opeide

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no