logo

Søk

Du er her:

Lokaldemokrati mot nasjonale interesser

Nye riksvei 7 sikrer 20 minutter kortere kjøretid mellom Oslo og Bergen ved at man slipper turen om Noresund. Problemet er at riksveien går gjennom Sokna sentrum med fartsdumper og 40-kilometerssone – og opptil 10.000 biler i døgnet.– Her ser vi tydelig hvordan vi ikke må bygge veier i Norge. Dette er et eksempel på at lokaldemokratiet har vunnet over nasjonale interesser. Slik kan vi ikke ha det, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Takket være et vedtak fra 2004 går den splitter nye hovedveien fortsatt gjennom Sokna sentrum. Slike løsninger vil regjeringen ha en slutt på - noe OFV har vært tydelig på i lang tid. 


Hjertesukk fra Frp
Aftenposten viser i en artikkel om nye riksvei 7 til et hjertesukk fra statssekretær Bård Hoksrud (Frp) som sier at han blir skuffet og frustrert når det investeres mange hundre millioner kroner på bedre bruer, og «så legges de nye hovedfartsveiene gjennom tettsteder med 40-kilometerssoner med mange rundkjøringer».
– Vi håper det ikke blir mange lignende hjertesukk framover, og at regjeringen tar grep for å hindre slike veiløsninger, sier Solberg Thorsen, som viser til at dette er omtalt som et av Norges mest lønnsomme veiprosjekter.

Effektive hovedveier
– Dette veiprosjektet kostet 1,6 milliarder kroner, og så legges en del av riksveien gjennom sentrum i et lite tettsted med 40-kilometerssone og fartsdumper. Det er ikke slik man lager moderne nasjonale hovedveiårer som sikrer effektiv trafikk. Og med opp mot 10.000 biler i døgnet gjennom sentrum på det meste – og masse tungtrafikk – så sier det seg selv at dette verken er en god, effektiv, miljøvennlig eller trafikksikker veiløsning.
– Arbeidet med ny NTP er i gang, og nå må det for alvor sikres at vi unngår slike løsninger. Hovedveiene våre skal binde landet sammen. Om nødvendig må man ta statlige planer i bruk for å sikre nasjonale interesser. Det kan ikke være slik at lokaldemokratiet rundt om i landet skal sørge for at viktige deler av et moderne hovedveisystem legges innom de minste tettsteder. Da kjører vi baklengs inn i fremtiden, sier Øyvind Solberg Thorsen.

– Vi har i mange år sagt at det er viktig å prioritere store, lange veiprosjekter. Det har regjeringen sagt at den vil satse på. Nå må regjeringen vise at den mener det som er lagt til grunn i politisk plattform. 

 

Foto:
Fra starten på bygging av ny riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Den ferdige veien går nå gjennom Sokna sentrum med fartsdumper og 40-kilometersone.
(Foto: Jan Ivar Søhus)


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no