logo

Søk

Du er her:

– Mangler fortsatt helhetlig perspektiv

Norsk veipolitikk trenger et helhetlig, nasjonalt perspektiv som bidrar til store, lange veiprosjekter som binder landet sammen. Mens Nasjonal Transportplan 2014–2023 tydelig viser at norsk veipolitikk fortsatt vil preges av en stykkevis og delt utbygging.


Det mener OFV, og viser til det nasjonale veikartet over store og små veiprosjekter som skal planlegges, videreføres og ferdigstilles i årene som kommer. Oversikten er å finne i Nasjonal transportplan 2014–2023.  

– Dette illustrerer at vi fortsetter å bygge ut stykkevis og delt i stedet for å tenke helhetlig og nasjonalt, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV i en artikkel i Våre veger. Hun tror regjeringsskiftet vil gi endring, for regjeringen understreker i sin plattform viktigheten av lange, store veiprosjekter, fremfor en mengde små.


Les hele artikkelen i Våre veger nr 3/14.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no