logo

Søk

Du er her:

– Nasjonale hensyn først

Spørsmålet om hvor hovedveien skal gå skaper ofte heftige lokale og nasjonale debatter. I slike saker må nasjonale hensyn komme først, mener OFV.

I Sokna ble nye riksvei 7 lagt gjennom sentrum, og samferdselsminister Ketil Solvik sa han at ikke ønsket flere slike eksempler. Så ble det kjent at kommunal vakling i Ringebu kan føre til en ekstrautgift på 30 millioner kroner og utsatt byggestart for en viktig E6-parsell.

Sløsing av tid og penger
– Enkelte ganger kan det være god grunn til å gjøre om et vedtak. Men det finnes utallige eksempler at et gammeldags og ineffektivt planregime har kostet enormt med tid og penger, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en artikkel i magasinet Våre veger.

– Regjeringen har sagt den i større grad vil bruke statlig regulering for store prosjekter av nasjonale betydning. Nå må den vise at den mener alvor, sier Thorsen.  
 

Hele artikkelen i Våre veger – og hva noen av OFVs medlemmer er de aller viktigste veipolitiske sakene – kan du lese her.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no