logo

Søk

Du er her:

Ny fagsjef ansatt i OFV

Karin Yrvin (44) er ansatt som ny fagsjef i OFV, og begynner 1. september. I samarbeid med foreningens direktør, får Karin ansvaret for OFVs veipolitikk. Arbeidet omfatter blant annet veitrafikkfaglige analyser, utforming av næringspolitikk og formidling av faglige og politiske budskap.


Karin Yrvin (bildet) har en erfaringsrik bakgrunn med sterke røtter blant annet i politisk arbeid for Arbeiderpartiet (Ap). Hun kommer nå fra Ap sentralt der hun den siste tiden har jobbet med utforming av partiprogrammet til Oslo Arbeiderparti.

Statssekretær og stortingsrepresentant
Karin har vært generalsekretær i kvinnebevegelsen til Ap, politisk rådgiver ved Arbeiderpartiets partikontor på Youngstorget og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Videre har hun vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Oslo, og møtte som fast som representant fra september 2012 til oktober 2013 for Hadia Tajik.

Hun er utdannet cand.polit ved universitetet i Oslo, og har i tillegg studert økonomi og administrasjon i Trondheim. Arbeidsoppgavene hennes har hatt et vidt spenn, fra utredninger og analyser, til representasjon og skolering av tillitsvalgte.

 

Bredt kontaktnett
Karin kjenner det politiske miljøet på ulike nivåer godt, og har et bredt kontaktnett. Hun har også solid kjennskap til politiske prosesser og kunnskap om hvordan politiske koalisjoner arbeider for å oppnå gode resultater, og hva slags beslutningsgrunnlag som er nødvendig for å få dette til.

– Vi gleder oss til å få Karin på plass, og har stor tro på at hun vil fylle rollen som fagsjef på en utmerket måte, sier OFVs direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Karin Yrvin har også erfaringer fra tverrpolitiske organisasjoner, hun er gift og har to barn.

 

I neste utgave av Våre veger, som kommer 27. august, kan du lese et intervju med Karin Yrvin. Det vil bli lagt ut på OFVs nettsider ofv.no samme dag, og du finner det da under fanen «Aktuelt og presse».

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no