logo

Søk

Du er her:

Ny rapport om lønnsomhet i veibygging

Investering i vei knytter mennesker og bedrifter tettere sammen, mener Oslo Economics som har sett på nytten av bedre hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Rapporten legges fram på Veikonferansen i Bergen 10.-11. februar.

Mange er overbevist om at investering i infrastruktur er svært lønnsomme investeringer for samfunnet. Samtidig er mange overrasket over at samfunnsøkonomiske beregninger av en rekke veiprosjekter kommer ut med negativ nytte.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har hentet inn den nyeste ekspertisen på feltet, og legger frem en rykende fersk rapport på Den nasjonale veikonferansen i Bergen 10. februar. Oslo Economics, et ledende kompetansemiljø innen samfunnsøkonomisk analyse og fast kvalitetssikrer for Finansdepartementet, har laget rapporten.

Relevant for øst-vestforbindelsen
Utgangspunktet for rapporten er en vurdering av nytten i bedre hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Ifølge Oslo Economics bidrar investeringer i infrastruktur for transport til å knytte mennesker og bedrifter nærmere hverandre.
En rekke studier viser at økt nærhet mellom bedrifter gir positive produktivitetsvirkninger, blant annet gjennom større arbeidsmarkeder, tilgang til flere leverandører og utveksling av kompetanse. Disse produktivitetsvirkningene er en hovedårsak til at bedrifter lokaliserer seg i sentrale områder, til tross for høyere kostnader, blant annet til lønn, transport og leie av lokaler.


– Dette kan være relevant for store infrastrukturprosjekter i Norge, som for eksempel ny kyststamvei og en ny øst-vestforbindelse, sier Rolf Sverre Asp i Oslo Economics.


Resultatene av arbeidet offentliggjøres på Den nasjonale veikonferansen i Bergen.

 


Meld deg på konferansen her. Programmet finner du her.


Tips gjerne andre som du tror ønsker å være med på konferansen.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no