logo

Søk

Du er her:

Ny teknologi - smartere bytrafikk

Hvor smart kan trafikken bli? Veldig smart - hvis vi satser for fullt på ITS, Intelligente transportsystemer. Derfor står teknologi, bypolitikk og bytrafikk sentralt på Den nasjonale Veikonferansen i februar. Meld deg på årets viktigste veikonferanse nå!Konferansen første dag handler om hvordan vi kan få bedre, sikrere og mer effektive hovedveier. Andre dag handler om smartere bytrafikk, fremtidens bytransport og hvordan vi ved hjelp av ny teknologi og bruk av ITS kan skape bedre flyt og økt sikkerhet i trafikken.
For nettopp større sikkerhet, økt nytteeffekt og bedre fremkommelighet er hovedhensikten med ITS. Derfor står også bypolitikk og bytrafikk sentralt på Veikonferansen i Bergen fra 10.-11. februar.

 

Samferdselsministeren kommer - gjør du?
Den nasjonale veikonferansen er årets viktigste veikonferanse, og i år deltar både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretærene Bård Hoksrud (Frp) og John-Ragnar Aarseth (H).

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skal snakke om muligheter og utfordringer i veisektoren, og her møtes politikere, fagfolk og veiinteresserte fra en rekke organisasjoner. Offentliggjøring av en ny rapport om samfunnsgevinster ved en bedre hovedveiakse mellom øst og vest, står også på programmet.

Årets konferanse arrangeres i Bergen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

 

Meld deg på konferansen her!

Program og annen informasjon finner du på www.veikonferansen.no
 

 

 

Registrer deg for å motta OFVs nyhetsbrev her

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no