logo

Søk

Du er her:

Oslofjordkryssing må møte nasjonale behov

Når ny kryssing av Oslofjorden utredes og beslutninger skal fattes, må nasjonale behov og hva som er til beste for landet stå helt sentralt.

Går det etter planen, skal Statens vegvesen – som gjennomfører en Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden - komme med anbefalt forslag til løsning i løpet av sommeren.

Kryssing av Oslofjorden handler ikke bare om hvordan man skal krysse en fjord, men om en nasjonal hovedvei som skal binde sammen to internasjonale hovedveier, E6 og E18.

– I slike spesielle og store veiprosjekter som kryssing av Oslofjorden, må det legges vesentlig vekt på nasjonale behov. Kryssing av Oslofjorden er så spesielt, at her må vi se Norge og trafikken som områdene berører i en internasjonal sammenheng for å sikre den beste og riktige løsningen, sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en artikkel i magasiner Våre veger.  


– Ny kryssing av Oslofjorden gir en flott mulighet til å tenke, planlegge og gjennomføre utfra målet om å skape effektive hovedveikorridorer som binder landet og regioner sammen. Kryssingen skal bidra både til effektivitet, vekst og utvikling lokalt, men vil også ha en viktig funksjon for transportene som skal videre til andre deler av landet, sier han.

Du kan også lese om Vekst i Grenland som mener at et godt hovedveinett er avgjørende for næringsutvikling i regionene.


Les artiklene her.

 

Bilde:
Ulike løsninger vurderes for ny Oslofjordkryssing, her arkitekt Jonathan Parkers skisse til rørbro-alternativ. OFV mener et nasjonalt nytteperspektiv må stå sentralt. Illustrasjon: Arkitektteam

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no