logo

Søk

Du er her:

Øystein Herland ny styreleder i OFV

Årsmøtet i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) valgte styrets tidligere nesteleder, Øystein Herland (bildet), til ny styreleder for perioden 2014-2016. Herland blir også styreleder i OFV AS. Jan-Terje Mentzoni ble valgt til ny nestleder i OFVs styre, og til nestleder i styret for OFV AS.

 


Øystein Herland er til daglig adm. direktør i Volvo Car Norway, og Jan-Terje Mentzoni viseadm. direktør i Norges Lastebileier-forbund, NLF. Begge har sittet i styrene i OFV og OFV AS i flere år. Trond Johannesen fra Maskinentreprenørenes Forening (MEF) takket for seg som styreleder etter fire år, men fortsetter i neste periode som styremedlem.

Valgkomiteen har bestått av Inger Lise Nøstvik (Norsk Petroleumsinstitutt), Jan-Terje Mentzoni (NLF) og Jon H. Stordrange (NHO Transport).

 


Jan-Terje Mentzoni

 


Det nye styret i OFV er gjeldene fra mai 2014–2016, og har følgende sammensetning:
 

Leder:
Øystein Herland, Volvo Car Norway

Nestleder:
Jan-Terje Mentzoni, Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
 

Styremedlemmer:
Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening (BIL)
Arne Aakre, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Jan Johansen, Trygg Trafikk
Inger-Lise M. Nøstvik, Norsk Petroleumsinstitutt (NP)
Jon H. Stordrange, NHO Transport
Sonja Sporstøl, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
Trond Johannesen, Maskinentreprenørenes Forening (MEF)
Lars Hjelmeng, Norges Taxiforbund (ny)


Varamedlemmer:
Svein Ove Langeland, Personskadeforbundet LTN
Ole Morten Geving, Finans Norge (FNO) (ny)
Børre Skiaker, Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) (ny)
Harald Jachwitz Andersen, Hovedorganisasjonen Virke
Terje Tørring, MA Rusfri Trafikk og Livsstil


 

Også styret i OFV AS har fått endret sammensetning, og det det nye styret ser nå slik ut:
 

Leder:
Øystein Herland, Volvo Car, Norway
Nestleder:
Jan-Terje Mentzoni, Norges Lastebileier-Forbund (ny)
 

Styremedlemmer:
Anders Ree-Pedersen, Leaseplan Norge AS
Kjersti Lillehagen, Forlaget Last og buss AS
Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund (ny)

Varamedlemmer:
Petter Smebye, Dekk 1 AS

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no