logo

Søk

Du er her:

Regjeringen lover minstestandarder

Høyre og Frp sa i sin regjeringsplattform at de vil «utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder.» Nå lover regjeringen å gjøre ord til handling.

 

Det gjør statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, klart overfor Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i forbindelse med Den nasjonale veikonferansen som arrangeres i Bergen neste uke.
– Regjeringen vil innføre minstestandarder på riks- og fylkesveiene. Det er viktig for å sikre like gode veier over hele landet. Vi tar sikte på raskt å komme i gang med arbeidet. OFV har allerede gjort mye arbeid og kommet med innspill som vi vil ta med i det videre arbeidet. Vi er svært glad for OFVs engasjement og utålmodighet, sier Hoksrud.

I tråd med OFVs anbefalinger
Løftet fra regjeringen er i tråd med OFVs anbefalinger. Minstestandarder vil sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud på tvers av fylkesgrenser og forvaltningsnivå.

Bedt om en plan
OFV har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan de vil utarbeide og ta i bruk konkrete mål for god vei i form av minstestandarder. Videre har OFV anbefalt regjeringen å ta utgangspunkt i et forslag fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet om innføring av nasjonale føringer for veinettet fra april 2012 – som fortsatt er ubesvart.

Likt tjenestetilbud – økt verdiskaping
– Det gleder oss at regjeringen prioriterer dette og vil starte arbeidet raskt. Minstestandarder vil bidra til et likt tjenestetilbud i landet - som veiene er en del av. Vi håper at regjeringen vil utvide Vegtilsynets rolle og styrke den uavhengige rollen tilsynet bør ha, og at det får ansvar for fylkesveiene i tillegg til riksveiene, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV.

– Et pålitelig, sikkert og godt vedlikeholdt veinett over hele landet er viktig for å opprettholde bosettingsmønsteret og sikre velferd, arbeid og økonomisk vekst, slik regjeringen ønsker.

 

 


Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet lover at regjeringen nå skal sette fart i arbeidet med å innføre minstestandarder på riks- og fylkesveiene.
Foto: Stortinget

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no