logo

Søk

Du er her:

Solvik-Olsen: – Europavei bør legges utenom tettsteder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kjørt E6 fra sør til nord, og mener veien ikke bør legges i eller ved tettsteder: – Da kan ikke potensialet til E6 som hovedåre utnyttes, sier han.

Det var i sommer at Ketil Solvik-Olsen (Frp) kjørte store deler av E18, E39, riksvei 23 og hele E6 fra sør til nord. Turene ga et godt bilde av status på noen av våre viktigste veier:
– Standarden er veldig varierende og preget av klattvis utbedring, sier samferdselsministeren i et intervju med OFV i bladet Våre veger.

Han var overrasket over hvor ofte man har valgt å legge E6 gjennom sentrum av tettsteder med tilhørende fartsdumper, innsnevring av veien og lignende.

– Med slike trasévalg kan ikke potensialet til E6 som hovedåre kunne utnyttes, sier Solvik-Olsen.


Mer enhetlig standard på E6
Regjeringen sier i sin politiske plattform at den vil ha på plass både en egen motorveiplan og et nytt veiselskap, men statsråden vil ikke gå i detalj på når en slik plan kommer. Ei heller vil han si noe om hvilken rolle E6 eller andre veistrekninger får i motorveiplanen.


– Detaljer om enkeltstrekninger og prioriteringer kommer vi tilbake til, sier Solvik-Olsen, men mener generelt at E6 må få en mer enhetlig standard som reflekterer lokale og regionale behov.

 

Les hele artikkelen i Våre veger.

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no