logo

Søk

Du er her:

Solvik-Olsen til Veikonferansen i Bergen

Veipolitikk er en fanesak for Frp, og på Den nasjonale veikonferansen i Bergen 10.-11.februar, står samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på talerstolen. «Topp moderne veier på nivå med sammenlignbare land» er statsrådens tema. Senere følger debatt med stortings- fylkes- og lokalpolitikere.


Det er fortsatt ledige plasser på konferansen, der det blir høy temperatur og stort engasjement. Nederst finner du lenker til påmelding og konferansesiden.

Hovedveier og bytransport
Statsråd Solvik-Olsen har med seg statssekretærene Bård Hoksrud (Frp) og John-Ragnar Aarseth (H). Første konferansedag fokuserer spesielt på utbygging av hovedveinettet, effektiv planlegging og hovedveien mellom øst og vest. Andre dag har ITS og smartere bytrafikk, fremtidens bytransport og politiske løsninger som hovedtema, og begge dager blir det debatter der en av statssekretærene deltar. 
Fra Stortinget kommer Magne Rommetveit (Ap), Torill Eidsheim (H), Bård Hoksrud (Frp),
Abid Raja (V) og Liv Signe Navarsete (Sp) og Audun Lysbakken (SV) for å diskutere veipolitikk. I tillegg deltar fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen (H) og andre i debattene.

Den nasjonale Veikonferansen arrangeres av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) – denne gang i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.


Årets viktigste veikonferanse
Konferansens hovedtema handler om hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet, og hvordan vi kan sikre åpne og pålitelige hovedveier som i våre naboland - og om hvordan vi kan reise kortest, raskest og sikrest.

Den nasjonale veikonferansen 2014 skal være et møtested for alle samferdsels- og veiinteresserte i Norge, og konferansen skal både gi faglig påfyll og bringe fram nye vinklinger og forslag til løsninger på viktige samferdselsspørsmål. OFV ønsker en løsningsorientert konferanse, og er opptatt av å hente ideer og tankegods fra inn- og utland.


Påmeldingsskjema til konferansen finner du her, og program for konferansen ligger her.


Foto:Olav Heggø/Fotovisjon

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no