logo

Søk

Du er her:

Vegdirektøren godt fornøyd med OFV-rapport

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen hilser OFV-rapporten og innspillene om ny veiforbindelse mellom øst-vest velkommen.

 

Det var under Den nasjonale veikonferansen i Bergen, at Opplysningsrådet for Veitrafikken la fram rapporten «Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter».

Rapporten viser at det å bygge den raskeste, retteste og korteste hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet - to av landets mest befolkningstette landsdeler – er samfunnsøkonomisk lønnsomt. En slik veisatsing kan gi en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på nær 65 milliarder kroner over 40 år, viser rapporten som Oslo Economics har laget rapporten på oppdrag fra OFV.


– Tar innspillene med oss
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier at rapporten er nyttig og bra, men ønsker ikke å kommentere enkeltheter. Dette fordi Statens vegvesen selv er i gang med å utrede de forskjellige alternativene for forbindelsene mellom øst og vest – et arbeid som skal være ferdig til høsten.
– Vi tar innspillene fra OFV med oss inn i dette arbeidet, sier vegdirektøren på Statens vegvesens nettsider.

 

 

Foto av Terje Moe Gustavsen: Knut Opeide

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no