logo

Søk

Du er her:

Vegtilsynet og OFV ønsker krav til vei

OFV møtte nylig Vegtilsynet i Voss for å gjennomgå saker av felles interesse. Og begge har et ønske om krav til vei.


OFV har i over ti år satt bindende krav til veinettet høyt på dagsorden mens Vegtilsynet etterlyser sikkerhetskrav til veinettet, og utreder behovet for endringer i regelverket. På agenda sto en drøfting av minstestandarder og sikkerhetskrav til vei, hva som er gjort og veien videre.

Ser på OFVs arbeid
OFV orienterte om sin argumentasjon om krav til veinettet ut fra juridiske forhold, forbrukerperspektivet og behovet for å sikre et like godt veinett over hele landet og uavhengig av om det er stat eller fylke som har ansvaret.
– Kontakten med OFV er nyttig for oss. Vi vil se videre på dokumentene fra OFVs arbeid om krav til veinettet og ser frem til videre samarbeid, sa direktør Trude Tronerud Andersen etter møtet.
 

Viktig allianse
Vegtilsynet gjennomgikk hovedfunnene i de seks tilsynene som er gjennomført siden de ble etablert. Tilsynet har avdekket feil og mangler ved planlegging, drift og kontroll av utført veiarbeid og vurderer nå det juridiske grunnlaget for innføring av sikkerhetsforskrift til veinettet.
- For OFV er det viktig å knytte allianser med aktører som ønsker krav til veinettet i form av minstestandarder. Vegtilsynet har jobbet meget godt den korte tiden de har vært operative, og de gjør en nyttig jobb for samfunnet og sikkerheten på veinettet, sa direktør Øyvind Solberg Thorsen.Bildet:
Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet og Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Foto: Vegtilsynet

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no