logo

Søk

Du er her:

Veipolitikken: Fremskritt, men sakte

Regjeringsskiftet varslet full fart i veipolitikken. Men fortsatt venter viktige strukturtiltak på grønt lys. Veiforfallet fortsetter, og verken motorveiplan, minstestandarder for hovedveinettet eller et uavhengig veitilsyn er på plass. H/FrP-regjeringens forslag til statsbudsjett vil vise om den mener alvor med sine løfter. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har sett nærmere på regjeringens veipolitiske løfter i forhold til hva som faktisk er gjort så langt. Det er snakket mye, og gjort en god del. Blant annet er arbeidene på enkelte større veiprosjekter framskyndet, fartsgrenser er høynet på deler av E6 og E18, regjeringen har varslet en bompengereform og det jobbes med å få på plass et nytt veiselskap.
 

Mye gjenstår
Men på store strukturtiltak som krever ytterligere bevilgninger, gjenstår mye. Derfor knytter det seg stor spenning til regjeringens forslag til statsbudsjett som legges fram onsdag 8. oktober. Budsjettforslaget vil vise hvorvidt regjeringen har til hensikt å gjennomføre det den la opp til i sin veipolitiske plattform. Noe av det aller viktigste, og som haster mest, er å stanse og utbedre det enorme veiforfallet.

– Her må regjeringen øke fart og framdrift i arbeidet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

 


Les hele artikkelen i Våre veger og se OFVs gjennomgang av regjeringens veipolitiske løfter her.

 


Faksimile av artikkel i Våre veger.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no