logo

Søk

Du er her:

  • Velkommen til Bil og veikonferansen 2016!

    Tirsdag 5. april arrangeres Bil og veikonferansen 2016 i Oslo. Klikk på invitasjonen for informasjon - eller meld deg på via lenken nederst. Early bird-pris fram til 31. januar!

  • Positivt med endring til bruksavgift

    Forslaget fra Grønn skattekommisjon om å avgiftslegge bruken av bilen i større grad enn i dag, er i tråd med hva Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener.

  • En grønn vei – til en grønn fremtid

    Tirsdag 5. april er det klart for Bil og veikonferansen 2016 i Oslo Kongressenter. Det skal handle om veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen og om bilen i morgendagens samfunn.

  • Kollektivtransport kan parkere bilen

    Hyppige, effektive og punktlige avganger med kollektivtransport vil få folk til å velge det framfor egen bil. Og kan folk surfe og arbeide på vei til jobb, vil ikke bedre veier gi mer trafikk, tror samferdselsministeren.

  • Frokostmøte med heftig E18-debatt

    Statssekretær John-Ragnar Aarset (H), Vibeke Limi (FrP), Andreas Behring (SV), Andreas Halse (AP) og Eivind Trædal (MDG) møttes til debatt på OFVs frokostmøte tidligere i november.

  • Solvik-Olsen til frokostmøte om Stor-Oslo, E18 og Oslopakke 3

    OFVs frokostmøte tirsdag 3. november handler om storbyenes trafikkutfordringer, ny E18 og Oslopakke 3. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er første innleder, og representanter for H, FrP, Ap, SV og MDG møtes til debatt.

  • Viktig ITS-lov på trappene

    I høst la regjeringen fram forslag til ny lov om ITS (Intelligente transportsystemer) innenfor veisektoren, og med forslaget tar Norge et godt steg fremover i ITS-sammenheng. I slutten av november skal Stortinget behandle lovforslaget.

  • – Fremtidens E18-trafikk vil være grønn

    Miljøpartiet de Grønne tar utgangspunkt i dagens utslipp fra veitrafikken, når de sier nei til E18. – Når E18 står ferdig vil nye kjøretøy ha tilnærmet null utslipp. Da blir det meningsløst å si nei til E18, sier Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

  • Frokostmøte og debatt: Grønne veier til Oslo?

    Stor-Oslo vokser kraftig: Hvilken plass skal veiene ha, og hvordan løse storbyenes trafikkutfordringer på et hardt presset veinett? Hva betyr nytt byråd for E18 og Oslo-pakke 3? Tirsdag 3. november møtes politikere og fagfolk til debatt – uten støyskjerm.

  • – I hovedsak et godt budsjett

    – Veiene blir bedre, og det er gledelig at regjeringen ytterligere styrker satsingen på vei. Forslaget til statsbudsjett burde likevel gitt enda større oppfyllingsgrad av NTP på riksveiinvesteringer, standardkrav til veinettet og prioritert en langt sterkere satsing på midtdeler.

Viser fra 1 til 10 av totalt 32 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no