logo

Søk

Du er her:

  • Bilen i front på Veikonferansen

    Veiens betydning for vekst og velferd har stått i sentrum på OFVs veikonferanser. I år løftes bilen fram: På programmet står bilavgifter, utslipp, bytrafikk, teknologi, sikkerhet og vekst. Det skal handle om bilens fremtid og fremtidens bil - på morgendagens hovedveinett.

  • Bård Hoksrud til OFVs frokostmøte: Hvilken vei tar veipolitikken?

    Høyre og FrP lovet omfattende veipolitiske endringer, og mye gjøres. Men hva skjer framover - innføres minstestandarder for hovedveinettet? Får vi en motorveiplan og et uavhengig Vegtilsyn? På OFVs frokostmøte 3. februar tar statssekretær Bård Hoksrud (FrP) for seg regjeringens arbeid med strukturendringer i veipolitikken.

Viser fra 31 til 32 av totalt 32 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no