logo

Søk

Du er her:

Ordførere om ny E18: – Miljøet er hovedvinner

– En ny E18 inn mot Oslo vil legge til rette for økt fremkommelighet for kollektivtransport og sykkel, så miljøet er hovedvinner, mener Høyre-ordførerne i Asker og Bærum, Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog.

De to står støtt sammen i arbeidet for å få gjennomført planene om ny E18 inn mot hovedstaden.
– Planene er først og fremst en miljøsatsing på helhetlige buss- og sykkeltraseer som vil møte fremtidens befolkningsvekst i tråd med klimaforliket, sier ordførerne til OFV i magasinet Våre veger.

Bærekraftig utvikling
– En ny vei med store deler lagt i miljøtunneler i et av landets tettest befolkede områder er avgjørende for at vi skal kunne vokse og utvikle oss bærekraftig, sier ordførerne, som også viser til at ny vei, ifølge Statens vegvesen, ikke vil medføre trafikkvekst.

– Å stoppe E18 vil innebære at Oslopakke 3 kollapser. Det vil sette hele kollektivsystemet i spill. Ingen har interesse av det, sier Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog.

Les hele saken i Våre veger.


Høyre-ordførerne (f.v.) Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog i Asker og Bærum jobber hardt for å få på plass den nye E18 inn mot Oslo. – Klimaaspektet er vårt viktigste argument for prosjektet, sier de. Foto: Bærum kommune

 

Les saken om E18 Vestkorridoren: Et fremtidsrettet veiprosjekt

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no