logo

Søk

Du er her:

Store investeringer - riktig retning?

Behovet for investeringer i samferdsel er enormt. Men går investeringene i riktig retning? Prioriteres riktige prosjekter, og har samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilstrekkelig høy prioritet? Spørsmålene stilles på OFVs frokostmøte 9. april, og tidligere statssekretær Marianne Andreassen er blant innlederne.


Det er også Jan Fredrik Lund fra Statens vegvesen, og han ser på Nasjonal transportplan i det perspektivet.
Marianne Andreassen sitter i dag i Produktivitetskommisjonen, oppnevnt av regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Andreassen er adm. direktør i Lånekassen, og var tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Ap. På frokostmøtet ser hun på hvilke utfordringer som finnes, og hvordan de kan løses.

Etter innlegg fra Andreassen og Lund, blir det kommentarer og debatt med de framtredende politikerne Eirin Sund (Ap) og Nils Aage Jegstad (H) i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Sund er nestleder i komiteen. Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Frokostmøtet finner sted i Lille festsal på Hotel Bristol i Oslo, torsdag 9. april fra 08.00 – 09.45.
Møtet er selvfølgelig gratis, og det blir enkel frokostservering.

På grunn av begrenset antall plasser, lønner det seg å være raskt ute med påmelding.

Meld deg på frokostmøtet her.

 

Velkommen!Marianne Andreassen


Eirin Sund


Nils Aage Jegstad

 

PROGRAM:
0800 - 0810: Frokostservering

0810 - 0815: Åpning
v/Øyvind Solberg Thorsen – direktør, OFV

0815 - 0835: Samferdsel og produktivitet
v/Marianne Andreassen, Produktivitetskommisjonen

0835 - 0855: NTP i dette perspektivet
v/Jan Fredrik Lund – Statens vegvesen

0855 - 0915: Kommentarer ved Eirin Sund (AP), nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Nils Aage Jegstad (H), Transport- og kommunikasjonskomiteen

0915 - 0940: Spørsmål til innlederne fra salen

0940 - 0945: Avslutning

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no