logo

Søk

Du er her:

 • Transportsystemet revolusjoneres

  – Kollektivtransporten kommer til å endre seg mer de neste fire årene enn den har gjort de siste førti, sa Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen på OFV-arrangementet under Arendalsuka. Og bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem i og utenfor byene.

 • Politikere på Arendalsuka: Bilen sentral i morgendagens bybilde

  Bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem – i og utenfor byene, for person- og næringstransport. Og satsingen på vei og veibygging må prioriteres. Det var hovedmelodien da OFV samlet forskere og politikere på Arendalsuka.

 • OFV på Arendalsuka: Bilen og byen – problemet eller løsningen?

  Kraftig befolkningsvekst i byene, arealknapphet, klimautfordringer og økning i godstrafikk gir store utfordringer i norsk samferdsel. Kan kollektive løsninger konkurrere med bilen, og hvilken rolle skal bilen ha i framtiden? OFV reiser debatten på Arendalsuka tirsdag 16. august.

 • Sluttpakke for Oslopakke 3?

  Reforhandlingene av Oslopakke 3 endte med enighet om delvis videre utbygging av E18. Men kampen om full utbygging fortsetter. For sterke krefter utenfor Oslo by ønsker hele Vestkorridoren og ny E18 på plass.

 • Saktegang for nasjonale veiprosjekter

  Regjeringen har satt foten ned for utredning av «armen» til Bergen i øst-vestforbindelsen på E134, selv om Vegvesenet anbefalte dette. Og Oslofjordkryssing kan se ut til å ligge i dvale. Bremses viktige nasjonale veiprosjekter opp?

 • Øystein Herland gjenvalgt som styreleder i OFV

  Årsmøtet i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gjenvalgte onsdag 15. mai Øystein Herland som styreleder for perioden 2016-2018. Herland blir også styreleder i OFV AS. Jan-Terje Mentzoni ble gjenvalgt som nestleder i OFVs styre, og som nestleder i styret for OFV AS.

 • Kvaliteten på det norske veinettet 2016

  OFV rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet 2016,» viser at norske veier fortsatt er blant Europas dårligste. Gjennomsnittshastigheten plasserer Norge i bunnsjiktet, og det forteller mye om veistandarden. Nå kan du laste ned rapporten.

 • Veitrafikk i fremtidens storby

  Det blir stadig flere mennesker, tettere trafikk og økt aktivitet. OFV har utarbeidet tre ulike scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby. Fremtidsscenarioene gir innspill til hva som trengs for å planlegge bedre for fremtiden - og skape ønskede resultater.

 • Bilsalget i Norge i 2016 – og gjennom 20 år: Dypdykk i den norske bilparken - hva skjer’a?

  Hvilke biler går mest fram i salg – og hvilke mest tilbake? Kjøper folk andre biler i nord enn i sør? På OFVs frokostmøte 14. juni presenteres personbilsalget for første halvår i 2016 – og et dypdykk i bilbestanden fra 1993 til 2015.

 • – Trenger rask endring av bilparken

  – Fordelene vil bli endret, men det skal alltid lønne seg å velge grønt. Og offentlig sektor må gå foran og vise vei.

Viser fra 11 til 20 av totalt 32 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no