logo

Søk

Du er her:

Kvaliteten på det norske veinettet 2016

OFV rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet 2016,» viser at norske veier fortsatt er blant Europas dårligste. Gjennomsnittshastigheten plasserer Norge i bunnsjiktet, og det forteller mye om veistandarden. Nå kan du laste ned rapporten.


Bilde fra OFV-rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet 2016»
 

Det var første del av rapporten som ble presentert på Bil og veikonferansen 2016, og denne tar i hovedsak for seg framkommelighet, kjørehastigheter i 16 europeiske land, ulykker, veinettet og bilhold og annen statistikk for europeisk transport.
Del 2 vil bli presentert på et eget frokostmøte 13. september, og vil gå i dybden på kvaliteten på det norske veinettet. Rapporten vil gi et bilde av riks- og fylkesveinettet rundt om i landet.

Sinke i forbedring
Den nye rapportens første del, dokumenterer at gjennomsnittshastigheten i Norge kun har økt med 3,9 km/t siden 2008/09. Da la OFV fram forrige rapport om veikvalitet, hastighet og reisetid mellom store byer i ulike europeiske land. Utviklingen viser at Norge fortsatt henger kraftig etter i gjennomsnittshastighet på Europaveinettet. Og mens Sverige har hatt en økning på hele 11,3 km/t i samme periode, har økningen i Finland vært på 10,3 km/t.

– Vi forbedrer oss betydelig saktere i Norge enn i høyst sammenlignbare land som Polen, Portugal, Irland, Finland og Sverige. Den lille framgangen skyldes bedre veier, men økningen er påfallende liten. Vi makter ikke å forbedre oss slik andre land gjør, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Målet er naturligvis ikke å kjøre raskest mulig. Men gjennomsnittshastigheten forteller mye om standarden på veinettet, og den er avgjørende for både effektivitet og sikkerhet.

Oppfyller ikke Europavei-kravene
Med en gjennomsnittlig hastighet på om lag 70 km/t på landets viktigste veinett, Europaveinettet, tilfredsstiller ikke Norge dagens krav til effektivitet i transportsystemet.
– Vi oppfyller ikke AGR-kravene, en europeisk avtale om hvordan europaveinettet skal være, sier Solberg Thorsen. Norge tiltrådte avtalen i 1992 – en avtale som har eksistert helt siden 1950.
Et godt Europaveinett anses som et viktig middel for økonomisk vekst. Europaveiene i Norge har ifølge rapporten lav teknisk standard med svingete og smale veier. Gjennomsnittshastigheten er omlag 70 km/t, og mange steder er den anbefalte fartsgrensen 20, 30 og 50 km/t.

Færre ulykker
Et eget kapittel i rapporten tar for seg dødsulykker på veinettet i europeiske land samt trafikksikkerhet og fartsnivå.
Her kommer det fram at samtidig med at hastigheten på Europaveinettet har økt siden 2009, har det i samme periode vært en kraftig reduksjon i antall ulykker både i Norge og Europa generelt. Den relative forbedringen har vært mellom 12 og 50 prosent reduksjon i ulykker som helseproblem –samtidig med at målt fartsnivå på europeiske veier har økt kraftig i perioden. Det er grunn til å anta at bedre passiv og aktiv sikkerhet i nye biler er en viktig årsak.
– Tallene antyder betydningen av å få en nyere og sikrere bilpark, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Rapporten om kvaliteten på det norske veinettet er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.
 

Last ned rapporten her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no