logo

Søk

Du er her:

Samme kjørelengde som i 1966

Viste du at årlig kjørelengde per bil er omtrent den samme nå som i 1966? Eller at total veilengde i Norge er nesten som i 2000? OFVs ferske statistikksamling «Vei og samfunn 2016» gir deg tallene du ofte leter etter.

 Foto: OFV/Bo André Bergan

«Vei og Samfunn 2016» er en omfattende tallsamling. Her kartlegges blant annet utvikling av offentlige utgifter og inntekter fra avgifter, bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samlingen oppsummerer også inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp fra veitrafikken og bilparken.

Og mens årlig kjørelengde per bil var 12 387 km i 2015, var den altså omtrent det samme i 1966 med 12 000 km. Samlet veilengde står også omtrent «på stedet hvil»: Drøyt 90 000 km i 2000, mot snaue 95 000 km i 2015. Det inkluderer riks- fylkes- og kommunale veier.

Faktabasert debatt
– Det er viktig for OFV at debatten om samferdselspolitikken bygger på fakta. Derfor har vi samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten på forskjellig vis, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Store standardsprang
Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder veisektoren. Stedvis er det store standardsprang fra fylke til fylke, noe som gjør det mindre trygt å kjøre på deler av fylkesveinettet.  Framkommeligheten mellom byer og regioner er dårlig mange steder, og på viktige veistrekninger gjøres fortsatt planlegging og utbygging stykkevis og delt framfor helhetlig.

– «Vei og samfunn 2016» er ment som et oppslagsverk til bruk både i faglig og politisk arbeid med veisaker, sier Solberg Thorsen.


Rapporten er delt inn i følgende hovedkapitler:

  • Offentlige inntekter og utgifter
  • Kjørelengder, veilengder, veiindeks
  • Transport og trafikkarbeid
  • Førerkort
  • Drivstoff, varehandel
  • Kontroller, ulykker, miljø
  • Forsikring

Du finner hele rapporten som en «klikkbar» PDF på våre nettsider. Det betyr at du kan klikke deg dit du ønsker i rapporten direkte fra innholdsfortegnelsen.

Les eller last ned rapporten «Vei og samfunn 2016».

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no