logo

Søk

Du er her:

Veitopper i kø til Veikonferansen

Hva har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, byrådssekretær Daniel Rees, transportkomitéleder Nikolai Astrup og Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS til felles? Alle er innledere på Bil og veikonferansen i Oslo 5. april. Melder du deg på innen 31. januar får du spesialpris.

Det kommer også en rekke andre innledere – fra inn- og utland. Og politikere benker seg til debatt på Norges viktigste veikonferanse for alle bil-, vei- og samferdselsinteresserte.
Årets konferanse preges av Det grønne skiftet: Veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen - og om bilen i morgendagens samfunn. Fagpersoner belyser brennaktuelle temaer fra ulike innfallsvinkler.

Blant de utenlandske innlederne, er José Viegas, generalsekretær i International Transport Forum, som tar for seg grønn, inkluderende transport, mens Lars Wogel fra svenske Trafikverket deler kunnskap om 10 års erfaring med rushtidsavgift i Stockholm.

Meld deg på nå - få en god pris!

Et viktig møtested - politisk debatt
Bil og veikonferansen 2016 er et viktig møtested for alle bil-, vei- og samferdselsinteresserte. Her får du høyaktuelle innledninger, diskusjoner og faglig påfyll, og konferansen setter dagsorden for viktige debatter om samferdsel i Norge – i dag og for fremtiden.

Stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen (A), Hans Fredrik Grøvan (Krf), Heikki Holmås (SV), Åse Michaelsen (FrP) og leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H), skal diskutere veipolitikk og et eventuelt grunnlag for et grønt veiforlik.

Storby og fremtidsscenarioer
Karin Yrvin og Øyvind Solberg Thorsen i OFV vil legge frem scenarioer for veitrafikken i fremtidens storby, og representanter fra Transportøkonomisk Institutt, Bilimportørenes Landsforening og norsk petroleumsbransje deler sin kunnskap. Politikere fra Stavanger og Trondheim tar for seg bil, bane, buss og by – og hvordan man skal få transportkabalen til å gå opp.


Konferansen er i Oslo Kongressenter tirsdag 5. april fra klokken 09.00-16.15, og arrangeres av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier kommer til Bil og veikonferansen 2016.

Se programmet og meld deg på. Spesialpris til og med 31. januar. 

 

Her er noen smakebiter fra programmet:

 • Green and Inclusive Transport v/José Viegas, Secretary-General, International Transport Forum
   
 • NTP under lupen v/Geir A. Mo adm.dir i NLF, Kari Sandberg, adm.dir i EBA og Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk
   
 • Bilfritt sentrum, eksperiment eller forbilde? v/Daniel Rees, byrådssekretær i Oslo (MDG)
   
 • Megatrender i moderne transport v/Gunnar Lindberg, direktør, Transportøkonomisk institutt, TØI
   
 • Dagens bilpark, morgendagens mareritt? Helhetlig strategi for utslippsreduksjon v/Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité
   
 • Fremtidens bil – utfordringer og muligheter v/Børre Skiaker, generalsekretær, KNA
   
 • Ambisjoner og planer for fremtiden – en statusrapport v/Ingrid Dahl Hovland, adm.dir, Nye Veier A/S

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no