logo

Søk

Du er her:

Frokostmøte om broene og veinettet i Norge

Før jul publiserte VG tilstands­rapporter fra Norges 17.000 broer på riks- og fylkesvei, som viste at et flertall av broene ikke kontrolleres slik de skal. Dette - og veinettet i Norge - er tema på OFVs frokostmøte 29. januar.

Foto: OFV


Nesten 1.100 broer har store eller kritiske skader for bæreevne eller trafikksikkerhet. VG dokumenterte mangelfull oppfølging av inspeksjonsrutiner på broer, og dette framstår som systemsvikt. Hvorfor har det blitt slik, og hva kan gjøres for å sikre best mulig oversikt og oppfølging av vedlikeholdsbehovet? spør OFV på frokostmøtet.

Forfallet på riks- og fylkesveiene er også av slike dimensjoner at de årlige bevilgningene til vedlikehold ikke på langt nær er nok til å stanse ytterligere forverring av veinettet. Samtidig ser vi at oppfølgingen av EUs tunneldirektiv gjør at en stor del av vedlikeholdsmidlene vris til oppgradering av tunneler, på bekostning av broer, drenering og veiutstyr.

OFV inviterer til frokostmøte hvor vi setter tilstanden på broene og resten av veinettet på dagsorden. Her blir det både faglig oppdatering og politikernes syn på disse viktige sakene.

Tid og sted:
Mandag 29. januar fra 08.00 – 09.45.

Det Norske Teatret, Kristian IVs g. 8, 0164 OSLO
Frokost serveres fra 07.45.


PÅMELDING TIL FROKOSTMØTET HER.


PROGRAM
08.00-08.05 Velkommen

v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

08.05-08.35 Utbedringsbehov på veinettet
v/Børre Stensvold, Avdelingsdirektør for bruseksjonen i Vegdirektoratet

08.35 – 08.55 Fra ekspertens synsvinkel
v/Trond Østmoen, ekspert på bruinspeksjon og rehabilitering, Aas-Jakobsen AS

08.55-09.05 Veien videre
v/Stein Gunnes, sjeføkonom Maskinentreprenørenes forbund, MEF

09.05-09.40 Utfordringer med tilstandsnivået på det norske veinettet
Debatt mellom Jon Gunnes (V), Helge Orten (H), Kirsti Leirtrø (Ap), Arne Nævra (SV) og Ivar Odnes (SP) fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

09.40 - 09.45 Avslutning

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no