logo

Søk

Du er her:

 • – Trenger bedre og flere veier i lang tid fremover

  – Flyvende farkoster vil neppe utkonkurrere bilen med det første. Vi trenger bedre og flere veier i lang tid fremover, skriver OFVs fagsjef Karin Yrvin i et debattinnlegg i Aftenposten.

 • Bilsalget i 2017 – hvilke biler solgte mest?

  Hvordan gikk bilsalget i 2017? Hvilke bilmerker og modeller var mest populære – og hvor mange elbiler og hybrider ble solgt? For første gang offentliggjør OFV salgstallene for 2017 på et eget frokostmøte: Onsdag 3. januar får du vite alt om bilsalget i 2017 samt prognose for 2018. Og representanter for bilbransjen vil fortelle om hva de ser komme i framtiden.

 • Transport og klima i et internasjonalt perspektiv - FOREDRAGENE

  Her finner du foredragene fra OFVs frokostmøte 5. desember 2017. Tema var transport og klima i et internasjonalt perspektiv.

 • – Veien er den viktigste infrastrukturen

  Daglig ruller tusenvis av vogntog på kryss og tvers i landet, og godstransporten vil øke kraftig framover. Det stiller store krav til utbygging og vedlikehold av veiene - ikke minst av det viktige fylkesveinettet.

 • Advarer mot nedleggelse av UP

  Landets viktigste organisasjoner for veitransport og trafikksikkerhet danner nå felles front mot Justisdepartementets forslag om nedleggelse av UP. OFV er blant deltakerne i oppropet.

 • Samme kjørelengde som i 1967

  Viste du at årlig kjørelengde per bil er omtrent den samme nå som i 1967? Eller at total veilengde i Norge er omtrent som i 2007? OFVs statistikksamling «Vei og samfunn 2017» gir deg tallene du ofte leter etter.

 • Frokostmøte 5. desember: Transport og klima i et internasjonalt perspektiv

  Hvordan tenker de store utslippslandene Kina og USA samt EU om klima, transport og bilutviklingen? Hva er situasjonen, og hvor går de videre? Er verden på vei mot en elbil-revolusjon eller ikke? På OFVs frokostmøte 5. desember vil internasjonale kapasiteter og norske politikere redegjøre for dette.

 • Bryter regler for bro-inspeksjoner

  VG har dokumentert at mer enn halvparten av broene på riks- og fylkesveiene ikke har blitt inspisert slik regelverket krevet. OFV etterlyser at det hver fjerde år utarbeides en nasjonal tilstandsrapport for det norske veinettet.

 • Frokostmøte: Godstransport - på god vei?

  Godstransporten vil øke kraftig, og det aller meste vil bli fraktet på vei. Det krever gode veier, og godstransporten er tema på OFV og NLFs frokostmøte 7. november.

 • Godt veibudsjett med noen hull

  Regjeringen viderefører veisatsingen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og tar dermed landet i riktig retning. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

Viser fra 1 til 10 av totalt 37 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no