logo

Søk

Du er her:

 • Frokostmøte: Transport og klima i et internasjonalt perspektiv

  Hvordan tenker de store utslippslandene Kina og USA samt EU om klima, transport og bilutviklingen? Hva er situasjonen, og hvor går de videre? Er verden på vei mot en elbil-revolusjon eller ikke? På OFVs frokostmøte 5. desember vil internasjonale kapasiteter og norske politikere redegjøre for dette.

 • Bryter regler for bro-inspeksjoner

  VG har dokumentert at mer enn halvparten av broene på riks- og fylkesveiene ikke har blitt inspisert slik regelverket krevet. OFV etterlyser at det hver fjerde år utarbeides en nasjonal tilstandsrapport for det norske veinettet.

 • Frokostmøte: Godstransport - på god vei?

  Godstransporten vil øke kraftig, og det aller meste vil bli fraktet på vei. Det krever gode veier, og godstransporten er tema på OFV og NLFs frokostmøte 7. november.

 • Godt veibudsjett med noen hull

  Regjeringen viderefører veisatsingen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og tar dermed landet i riktig retning. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

 • Forventer full fart i veipolitikken

  Det var knyttet stor spenning til utfallet av årets stortingsvalg. OFVs medlemsorganisasjoner forventer en fortsatt offensiv og forutsigbar veipolitikk – og oppfølging av NTP.

 • Fire års taktskifte i samferdselspolitikken

  Med Høyre og Frp i førersetet, innebærer resultatet av stortingsvalget høyst sannsynlig fortsatt sterk satsing på vei- og samferdsel. En gjennomgang av regjeringens politiske plattform for 2013-2017, viser at den har levert i veipolitikken.

 • Dynamisk veiprising kan fjerne bomstasjonene

  OFV tar til orde for dynamisk veiprising, og dermed fjerning av dagens bomstasjoner. – Et mer rettferdig system der forurenser betaler for hvor, når og hva slags kjøretøy man bruker, sier fagsjef Karin Yrvin til NRK og P4.

 • – Veien vil ta det meste av transporten

  – Det enorme transportbehovet vi står overfor krever at den sterke satsingen på veinettet videreføres. Det er veien som holder landet sammen og utvikler det videre.

 • Småpartiene kan rive veipolitikken i filler

  Dagens regjeringspartier i tillegg til KrF, samt Ap og Sp, er garantister for en fortsatt sterk satsing på veipolitikken. I verste fall kan Stortingsvalget føre til at småpartier som SV og MDG gruslegger veipolitikken.

 • Ap, H og KrF scorer best i veipolitikken

  Partiprogrammene tyder på at det fortsatt skal føres en offensiv vegpolitikk. Ap, H og Krf topper, mens Sp er mest konkret på hvordan det viktige fylkesvegnettet skal utbedres. FrP taper poeng fordi partiet er mot veiprising.

Viser fra 1 til 10 av totalt 31 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no