logo

Søk

Du er her:

 • – Veien vil ta det meste av transporten

  – Det enorme transportbehovet vi står overfor krever at den sterke satsingen på veinettet videreføres. Det er veien som holder landet sammen og utvikler det videre.

 • Småpartiene kan rive veipolitikken i filler

  Dagens regjeringspartier i tillegg til KrF, samt Ap og Sp, er garantister for en fortsatt sterk satsing på veipolitikken. I verste fall kan Stortingsvalget føre til at småpartier som SV og MDG gruslegger veipolitikken.

 • Ap, H og KrF scorer best i veipolitikken

  Partiprogrammene tyder på at det fortsatt skal føres en offensiv vegpolitikk. Ap, H og Krf topper, mens Sp er mest konkret på hvordan det viktige fylkesvegnettet skal utbedres. FrP taper poeng fordi partiet er mot veiprising.

 • Morgendagens vei, klima og teknologi

  Utviklingen av kjøretøyteknologi går i rasende fart. Det stiller strenge krav til kvaliteten på veinettet – og til trafikantene. Bil og veikonferansen 2017 i Arendal satte søkelys på dette, klima og drivstoffproblematikk.

 • Tøffe utfordringer og lite penger

  OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller på veinettet. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer er blant hovedutfordringene.

 • Geir A. Mo ny styreleder i OFV

  Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo, er valgt inn som styreleder i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV). – Han har en erfaring og tyngde som vil gi organisasjonen ytterligere styrke, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

 • – God infrastruktur styrker konkurranseevnen

  – Er det ikke snarere slik at dårlig infrastruktur svekker Norges konkurranseevne? spør OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i et innlegg i DN. Han imøtegår Sp-leder Slagsvold Vedums bekymring over for stor pengebruk på samferdsel.

 • Tunnelbrann fyrte opp bro-debatt

  – Det har vært flere nesten-katastrofer i Oslofjordtunnelen. Dermed har debatten om en framtidsløsning for Oslofjordkryssingen blitt svært aktualisert nå i sluttbehandlingsfasen av NTP.

 • Ønsker EU-endringer velkommen

  EU-kommisjonen foreslår at det innføres bompenger ut fra kjørt distanse, noe som betyr at det også vil bli innført i Norge. – Gledelig, mener OFV, og vil ha politikerne raskt på banen for å få utredet systemet i Norge.

 • – Alt kan ikke påbegynnes i 2018

  – Skulle jeg laget NTP alene, ville den vært annerledes. Men sjansen for at den kan gjennomføres, skyldes nettopp at det er flere som står bak.

Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no