logo

Søk

Du er her:

 • Forventer full fart i veipolitikken

  Det var knyttet stor spenning til utfallet av årets stortingsvalg. OFVs medlemsorganisasjoner forventer en fortsatt offensiv og forutsigbar veipolitikk – og oppfølging av NTP.

 • Fire års taktskifte i samferdselspolitikken

  Med Høyre og Frp i førersetet, innebærer resultatet av stortingsvalget høyst sannsynlig fortsatt sterk satsing på vei- og samferdsel. En gjennomgang av regjeringens politiske plattform for 2013-2017, viser at den har levert i veipolitikken.

 • Dynamisk veiprising kan fjerne bomstasjonene

  OFV tar til orde for dynamisk veiprising, og dermed fjerning av dagens bomstasjoner. – Et mer rettferdig system der forurenser betaler for hvor, når og hva slags kjøretøy man bruker, sier fagsjef Karin Yrvin til NRK og P4.

 • – Veien vil ta det meste av transporten

  – Det enorme transportbehovet vi står overfor krever at den sterke satsingen på veinettet videreføres. Det er veien som holder landet sammen og utvikler det videre.

 • Småpartiene kan rive veipolitikken i filler

  Dagens regjeringspartier i tillegg til KrF, samt Ap og Sp, er garantister for en fortsatt sterk satsing på veipolitikken. I verste fall kan Stortingsvalget føre til at småpartier som SV og MDG gruslegger veipolitikken.

 • Ap, H og KrF scorer best i veipolitikken

  Partiprogrammene tyder på at det fortsatt skal føres en offensiv vegpolitikk. Ap, H og Krf topper, mens Sp er mest konkret på hvordan det viktige fylkesvegnettet skal utbedres. FrP taper poeng fordi partiet er mot veiprising.

 • Morgendagens vei, klima og teknologi

  Utviklingen av kjøretøyteknologi går i rasende fart. Det stiller strenge krav til kvaliteten på veinettet – og til trafikantene. Bil og veikonferansen 2017 i Arendal satte søkelys på dette, klima og drivstoffproblematikk.

 • Tøffe utfordringer og lite penger

  OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller på veinettet. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer er blant hovedutfordringene.

 • Geir A. Mo ny styreleder i OFV

  Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo, er valgt inn som styreleder i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV). – Han har en erfaring og tyngde som vil gi organisasjonen ytterligere styrke, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

 • – God infrastruktur styrker konkurranseevnen

  – Er det ikke snarere slik at dårlig infrastruktur svekker Norges konkurranseevne? spør OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i et innlegg i DN. Han imøtegår Sp-leder Slagsvold Vedums bekymring over for stor pengebruk på samferdsel.

Viser fra 11 til 20 av totalt 37 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no