logo

Søk

Du er her:

 • Tunnelbrann fyrte opp bro-debatt

  – Det har vært flere nesten-katastrofer i Oslofjordtunnelen. Dermed har debatten om en framtidsløsning for Oslofjordkryssingen blitt svært aktualisert nå i sluttbehandlingsfasen av NTP.

 • Ønsker EU-endringer velkommen

  EU-kommisjonen foreslår at det innføres bompenger ut fra kjørt distanse, noe som betyr at det også vil bli innført i Norge. – Gledelig, mener OFV, og vil ha politikerne raskt på banen for å få utredet systemet i Norge.

 • – Alt kan ikke påbegynnes i 2018

  – Skulle jeg laget NTP alene, ville den vært annerledes. Men sjansen for at den kan gjennomføres, skyldes nettopp at det er flere som står bak.

 • Byrådet taper kampen om E18

  Det er ifølge Aftenposten flertall på Stortinget for en sammenhengende utbygging av E18 inn mot Oslo, og dermed går det mot tap for byrådet i hovedstaden. OFV er fornøyd med at saken tar denne retningen.

 • Mye er usikkert

  I planperioden som NTP 2018–2029 dekker, ligger to stortingsvalg og mange forhandlinger om budsjetter og satsing på samferdsel. Det gir stor usikkerhet rundt hva som faktisk vil bli realisert.

 • Hva mangler i NTP?

  OFV har spurt et utvalg av medlemsorganisasjonene hva de mener om Nasjonal transportplan (NTP). Mottakelsen er i hovedsak positiv, men det er også flere ting å sette fingeren på.

 • Seminar: Løser NTP framtidens transportutfordringer?

  Løser Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) framtidens transportutfordringer? OFV og TØI inviterer til seminar med foredrag og politisk debatt 2. mai. Samferdselsministeren kommer, og det håper vi du gjør også.

 • En framtidsrettet NTP

  Regjeringen la 5. april fram Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP). I første omgang ser det ut til at NTP nå er et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Prosjekter sees i sammenheng, og ikke bare stykkevis og delt.

 • Vinglete veivalg mellom øst-vest

  Regjeringen sa mandag at det skal satses på tre veier mellom Oslo og Bergen. OFV er skuffet over at regjeringspartiene ikke prioriterer én hovedveiforbindelse, men heller satser stykkevis og delt.

 • Støtter utprøving av selvkjørende kjøretøy

  I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet, støtter OFV lovforslaget om utprøving av selvkjørende kjøretøy. OFV ønsker også utprøving med blandet trafikk.

Viser fra 21 til 30 av totalt 37 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no