logo

Søk

Du er her:

 • Mot valgthriller i veipolitikken

  Blir det regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg, kan det bety kraftige kursendringer i veipolitikken. Satsing på fylkesveinettet, veiprising og Nye Veiers fremtid er noe av det spenningen knytter seg til. Les hva partiene vil prioritere i sine programmer.

 • Veiprising - ikke flere bomsnitt

  Oslo kan få 50 nye bomstasjoner, og det legges opp til at bilister skal betale bompenger også på bygrensen og Ring 2. OFV vil ha veiprising, og mener det kan kan erstatte dagens bompengesystem.

 • Tror på nullutslipp i 2025

  CO₂-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar. Men når blir den norske bilparken helt utslippsfri? – Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025, men jeg tviler på at det skjer før, sier OFV-direktør Øyvind SolbergThorsen i et intervju med DN.

 • Norsk elbilsalg parkerer naboene

  Salget av elbiler og hybridbiler utgjorde hele 40 prosent av nybilsalget i Norge i 2016. Det plasserer oss helt i verdenstoppen. I Danmark og Sverige utgjorde nybilsalget av el- og hybridbiler bare snaut fire og åtte prosent.

 • Dynamisk veiprising i det blå

  Dynamisk veiprising sitter foreløpig langt inne hos regjeringen og støttepartiene. Men et forlik knyttet opp mot bilavgifter for å redusere utslipp og rydde vei for et lav- og nullutslippssamfunn, er kanskje ikke helt i det blå.

 • – Når trolig utslippsmålet tre år før tiden

  – Ting skjer raskere enn mange teknologioptimister trodde. Vi ser store endringer i privatbilsektoren, og har nå en lederposisjon i Europa når det gjelder utslipp fra nye biler, sa klimaminister Vidar Helgesen (H) på OFVs frokostmøte.

 • Frokostmøte om klimamål for transportsektoren, ny teknologi og bilsalget i 2016

  Hva innebærer Norges klimamål for transportsektoren? Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir deg svarene på OFVs frokostmøte 10. januar. Du får også faktiske tall for bilsalget i 2016 samt trender og prognoser for 2017.

Viser fra 31 til 37 av totalt 37 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no