logo

Søk

Du er her:

Frokostmøte: Godstransport - på god vei?

Godstransporten vil øke kraftig, og det aller meste vil bli fraktet på vei. Det krever gode veier, og godstransporten er tema på OFV og NLFs frokostmøte 7. november.

Foto: OFV/Bo A. Bergan

I den politiske debatten kan det virke som om man forventer en nedgang i transportarbeidet, mens virkeligheten er en annen. Samtidig ser vi en vridning av midler fra veisatsing til jernbanesatsing, til tross for at godstransportanalysen peker i én retning: Det forventes kraftig økning i godstransporten framover. Likevel ser det ut til at erkjennelsen om at det er lite å hente på å flytte gods fra vei til sjø og bane ikke er sunket helt inn. Veien vil være den klart dominerende transportåren i lang tid framover.

Dette krever gode veier, og OFV og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å belyse godstransportens betydning for næringslivet i Norge. For gode veier gir et styrket næringsliv - som igjen fremmer både arbeidsplasser og bosetting.


Tid og sted:
Tirsdag 7. november fra 08.00 – 09.45.

Det Norske Teatret, Kristian IVs g. 8, 0164 OSLO
Frokost serveres fra 07.45.


NB! Begrenset antall plasser – MELD DEG PÅ NÅ!


GODSTRANSPORTEN I NORGE: SITUASJONEN I DAG OG I FRAMTIDEN

PROGRAM
08.00 Velkommen

v/ Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør i OFV

08.10 Godstransportens betydning for næringslivet i Norge
v/ Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen

08.30 Ingen har slik hastverk som en død laks
v/ Stig Nerdal, Transportutvikling AS

08.50 Fra vei til sjø og bane – en debatt på avsporing?
v/ Else-Marie Marskar, NTP-sekretariatet

09.10 Et næringsliv i endring
v/ Geir A. Mo, adm. direktør i NLF og styreleder OFV

09.20 Samtale mellom innledere om næringstransportens framtid og vilkår

09.40 AvslutningOpplysningsrådet for Veitrafikken og Norges Lastebileier-Forbund ønsker hjertelig velkommen!

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no