logo

Søk

Du er her:

Frokostmøte om klimamål for transportsektoren, ny teknologi og bilsalget i 2016

Hva innebærer Norges klimamål for transportsektoren? Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir deg svarene på OFVs frokostmøte 10. januar. Du får også faktiske tall for bilsalget i 2016 samt trender og prognoser for 2017.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) knytter bilsalget opp mot følgende grunnleggende spørsmål: Vil bilsalget – slik vi ser det nå – føre til at Norge kan nå de ambisiøse klimamålene?
I forlengelse av dette gjennomgår vi bilsalget i 2016, og ser på prognoser, trender og utviklingstrekk som trolig vil prege bilsalget i 2017.

Fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP) vil Inger-Lise Melby Nøstvik legge frem noe av det sektoren selv mener kan være løsningen i arbeidet med å nå klimamålene, nemlig veiprising.

Frokostmøtet avsluttes med et politikerpanel som vil drøfte hvordan overgangen til ny teknologi sikres, samtidig som stabiliteten i avgiftssystemet ivaretas.

– Hva skiller opposisjon og posisjon i synet på teknologiutviklingen og veien til lav- og nullutslippssamfunnet? Det vil OFV søke å få klarlagt, i tillegg til å diskutere bompengepolitikken og det viktige spørsmålet om veiprising.

Det blir dialog med møtedeltakerne og anledning til å stille spørsmål.

Tid:
Tirsdag 10. januar fra 08.00 – 09.45.
Sted:
Det Norske Teatret, Kristian IVs g. 8, 0164 OSLO
Frokost serveres fra 07.45.

NB! Begrenset antall plasser – MELD DEG PÅ HER.

 

PROGRAM

Åpning og introduksjon

08.00-08.25: En klimastrategi for transportsektoren
v/Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

08.25-08.50: Utviklingen i markedet: Trender og prognoser
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

08.50-09.05: Veiprising
v/Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekretær NP

09.05-09.45: Paneldebatt
Fra ord til handling: Hvordan sikre overgangen til ny teknologi?
I panelet: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), Benedicte Lund (MDG), Irene Johansen (A), Kenneth Svendsen (FrP) og Sveinung Rotevatn (V).Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker hjertelig velkommen!

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no