logo

Søk

Du er her:

Morgendagens vei, klima og teknologi

Utviklingen av kjøretøyteknologi går i rasende fart. Det stiller strenge krav til kvaliteten på veinettet – og til trafikantene. Bil og veikonferansen 2017 i Arendal satte søkelys på dette, klima og drivstoffproblematikk.

Foto: OFV/Bo A. Bergan

– Mens vi venter på trygg teknologi er trafikantens atferd avgjørende, sa seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk – en av innlederne på Bil og veikonferansen i Arendal sist fredag.
Mange hadde benket seg for å høre om framkommelighet, kollektivtransport, trafikksikkerhet, teknologi og klimautfordringer.

Selvkjørende biler – sikkerhet
Johansen tok blant annet opp utfordringer, muligheter og farer knyttet til nettopp teknologiutviklingen i bilparken og selvkjørende biler, som mange mener vil komme nærmest før vi aner det. Men mange brikker må på plass før de kan slippes løs i trafikken. Johansen har tro på at selvkjørende biler også kan være bra for trafikksikkerheten – men da under helt klare forutsetninger:
– De er bra for sikkerheten når de tar raske og riktige beslutninger basert på tilgjengelig informasjon og utfører riktige handlinger i forhold til behovet i situasjonene, sa han.

Harde prioriteringer
Stortingspolitiker Truls Wickholm (Ap) snakket om veipolitikk og utviklingen av bilparken, utfra sitt partis ståsted. Han minnet blant annet om at vi vil ha en fossil bilpark i mange år framover, til tross for de store teknologiske endringene som skjer raskt.
– Det teknologiske skiftet viser en fantastisk utvikling. Men handlingsrommet i økonomien blir mindre, uansett hvilken regjering vi får. Det krever steinharde prioriteringer, sa han.

Utfordrende fylkesveinett
Kvaliteten på veinettet ble presentert av Terje Norddal fra Rambøll, som på oppdrag fra OFV har laget en egen rapport om dette. På fylkesveinettet er det svært store kvalitetsforskjeller, og veinettet lider tungt under et enormt etterslep på vedlikehold og utbedring. En stram økonomi i fylkene gjør ikke situasjonen enklere, noe som også bekymret inviterte fylkespolitikere.
– Det er vanskelig å komme fram, og verdiskapning blir en stor utfordring fordi veiene er en flaskehals. Vi ser en fin økning i NTP, men det er langt fra nok til å håndtere etterslepet, sa Senterpartiets Jenny Følling fra Sogn og Fjordane.


Her kan du se alle presentasjonene fra Bil og veikonferansen 2017.

 


Fylkespolitikerne Hans Hilding Hønsvall (KrF), JennyFølling (Sp) og Gisle M. Saudland (FrP) diskuterte fylkesveier og utfordringer i kollektivtransporten.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no