logo

Søk

Du er her:

Seminar: Løser NTP framtidens transportutfordringer?

Løser Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) framtidens transportutfordringer? OFV og TØI inviterer til seminar med foredrag og politisk debatt 2. mai. Samferdselsministeren kommer, og det håper vi du gjør også.

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Nasjonal transportplan er ett av vårens viktigste dokumenter fra regjeringen. Og for første gang dekker planen en 12-årsperiode, mot åtte år tidligere. At planen strekker seg over en så lang periode, kan innebære større usikkerhet knyttet til gjennomføringen av prosjektene som ligger lengst ut i planperioden. Blant annet fordi det vil være to Stortingsvalg i løpet av perioden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer for å presentere NTP, og vil snakke om regjeringens strategi for å løse framtidens transportutfordringer. Han vil også svare på spørsmål knyttet til NTP.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto Samferdselsdepartementet/Tor Midtbø

NTP med svenske øyne
Direktør Gunnar Lindberg i Transportøkonomisk institutt (TØI) tar for seg NTP sett med svenske øyne. Videre blir det forskerblikk på andre sider av NTP.

Før den politiske debatten, vil organisasjonene Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), Trygg Trafikk, Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Virke og Norsk Petroleumsinstitutt (NP) presentere sine synspunkter på NTP slik den er lagt fram før den skal til endelig behandling i Stortinget før sommeren.

Politisk debatt
Seminaret avsluttes med en politisk debatt der stortingspolitikere diskuterer NTP. Etter dette blir det servering og mingling, med gode muligheter til å diskutere videre med seminardeltakere og innlendere.

Du kan melde deg på seminaret her

 

Sted:
Forskningsparken, CIENS Forum
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo 
Tid:
Tirsdag 2. mai fra 13.00 – 16.50 + mingling


PROGRAM

Kl. 13.00 Velkommen

 • Strategi for å løse framtidens transportutfordringer - presentasjon av NTP (+ spørsmål)
  v/statsråd Ketil Solvik-Olsen
   
 • NTP sett med svenske øyne
  v/ direktør Gunnar Lindberg, TØI
   
 • Bompenger, veiprising og andre finansieringsmåter
  v/ professor Svein Braathen, Høgskolen i Molde
   
 • Godssatsinger i NTP - vil det redusere klimagassutslippene og flytte gods fra vei til sjø og bane?
  v/ forskningsleder Inger Beate Hov


Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.20 Terningkast for NTP

 • Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Jan Johansen, Trygg Trafikk
 • Erik Andresen, BIL
 • Geir A. Mo, NLF
 • Morten Sandberg, Virke
 • Einar Gotaas, NP

Moderatorer: Harald Aas (TØI) og Karin Yrvin (OFV)

Kl. 16.10 Politikerdebatt
Deltakere:

 • Nils Aage Jegstad (H)
 • Kari Elisabeth Kaski (SV)
 • Ola Elvestuen, (V)
 • Ivar Odnes (SP)
 • MDG

Kl. 16.50 Mingling/diskusjon/servering

18.00 Slutt

Velkommen!

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no