logo

Søk

Du er her:

Tøffe utfordringer og lite penger

OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller på veinettet. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer er blant hovedutfordringene.

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Det var i november i fjor at Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: Status for riks- og fylkesveier», laget av Rambøll for OFV.

OFV har presentert rapporten for politikere og administrasjon i en rekke fylker, og deres oppsummering er relativt entydig:
– Fylkene havner i en klemme hvor det er vanskelig å prioritere vei i forhold til andre oppgaver. Når vei – enten det er vedlikehold eller bygging – må settes opp mot skole, kollektivtransport og andre oppgaver, så blir vei for ofte taperen, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin i en artikkel i Våre veger.  

Ønsker nasjonalt program
OFV har tatt til orde for et nasjonalt program som kan sikre øremerkede midler til fylkesveiene. Det, i kombinasjon med bindende kvalitetskrav, er viktig nettopp for å sikre likhet i tjenestetilbudet, mener organisasjonen.
– Vi arbeider for å få gjennomslag for at fylkesveiene skal få en større plass i Stortingets arbeid. Fylkesveiene er for eksempel ikke en del av Nasjonal Transportplan, og det bør hele dette veinettet være, sier Karin Yrvin.
 


Les hele saken i juni-utgaven av Våre veger. Her kan du også lese om hvordan Hedmark og Vestfold jobber med planer for utbedring av fylkesveinettet - og hva de mener om øremerking av penger til fylkesveiene.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no