logo

Søk

Du er her:

 • Presentasjonene fra Arendalsuka: 2025-målet for transport - Utopi eller realisme?

  Tirsdag 14. august arrangerte OFV, NBF og Elbilforeningen debattmøtet "2025-målet for transport: Utopi eller realisme?" på Arendalsuka. Her kan du laste ned presentasjonene.

 • Debatt på Arendalsuka: 2025-målet for transport - Utopi eller realisme?

  – Vi ønsker å sette dagsorden i Arendal med relevante spørsmål for det politiske Norge. Denne gangen fokuserer vi på transportsektoren og nullutslippsmålet. Vi håper mange finner veien til vårt debattmøte tirsdag 14. august kl. 14.00, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

 • Fra SAMS og samling

  Arbeidsgruppen i Statens vegvesen som skulle utrede Sams veiadministrasjon konkluderer entydig i rapporten «Fra sams og samling»: Det er ingen god idé å overføre større del av veinettet til fylkeskommunene. OFV stiller seg helt og fullt bak konklusjonen.

 • Garantiordning skviser fylkene

  Deler av fylkesveinettet er nedslitt og i en farlig dårlig tilstand, og fylkene makter ikke å prioritere nødvendig satsing på veinettet. Garantiordningen fra fylke til stat bør endres, mener OFV.

 • Tøffe utfordringer for morgendagens byer

  Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har mange felles utfordringer og dilemmaer i arbeidet med å skape morgendagens bysentrum: Trafikk og samferdsel, handel, næringsliv og boligpolitikk står helt sentralt.

 • Bompenger til fjerning av forfall?

  I Norge, som i store deler av resten av Europa, er det behov for bompenger for å finansiere investeringer i veinettet.

 • Stor interesse for morgendagens byer

  «Framtidens byer - hva kan vi vente oss?» Det var tema på OFVs frokostmøte tirsdag. Full sal viste at mange ville høre om byutredningene, et godt byliv og politikeres tanker om morgendagens Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus.

 • Ett skritt nærmere veiprising

  Utredning av veiprising for tungtransport er i gang. Høyres landsmøte stilte seg positiv til veiprising med GPS, og åpner for å vurdere dette også for personbiler – når erfaringene fra tungtransporten er kjent.

 • Frokostmøte 8. mai: Framtidens byer – hva kan vi vente oss?

  Hvordan ser Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ut i morgen? Planlegger vi riktig for trafikk og næringsliv – og for brukere av byene og de som bor der? Hva skaper en trivelig by, og hva blir transportens rolle?

 • Viktige veivalg for framtiden

  Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier - det er noen av hovedstolpene i arbeidet OFV skal prioritere framover.

Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no