logo

Søk

Du er her:

 • Bilsalget i 2018 - Slik ble det!

  Bilåret 2018 ble spennende og begivenhetsrikt og bød på store endringer både for det bilkjøpende publikum og for bransjen. Her kan du laste ned presentasjonene fra vårt informasjonsmøte om bilsalget i 2018.

 • ET HELHETLIG VEINETT

  STATSBUDSJETTET 2019 - Summerer vi opp regjeringens budsjettforslag for 2019, vil vi kalle det et godt veibudsjett som tar landet i riktig retning, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 • Frokostmøte om statsbudsjettet for 2019

  To dager etter at statsbudsjettet legges fram, inviterer BIL, NBF og OFV til et høyaktuelt frokostmøte om avgiftspolitikken. Er forslaget godt nok? Gir det nødvendig forutsigbarhet for bilbransjen? Og hva innebærer egentlig forslaget?

 • Krevende vei mot 2025-målet

  Er målet om at alle nye biler i Norge skal være utslippsfrie i 2025 realistisk? Det var hovedspørsmålet på OFVs politikerdebatt under Arendalsuka.

 • Ny rapport: Forfallet på fylkesveiene fortsetter

  Åtte år etter at fylkene overtok 17.000 kilometer vei fra staten, fortsetter forfallet på fylkesveiene mange steder. Tross mer penger til fylkene samlet sett, så har det ikke vært nok til å stanse forfallet, viser ny rapport.

 • Presentasjonene fra Arendalsuka: 2025-målet for transport - Utopi eller realisme?

  Tirsdag 14. august arrangerte OFV, NBF og Elbilforeningen debattmøtet "2025-målet for transport: Utopi eller realisme?" på Arendalsuka. Her kan du laste ned presentasjonene.

 • Debatt på Arendalsuka: 2025-målet for transport - Utopi eller realisme?

  – Vi ønsker å sette dagsorden i Arendal med relevante spørsmål for det politiske Norge. Denne gangen fokuserer vi på transportsektoren og nullutslippsmålet. Vi håper mange finner veien til vårt debattmøte tirsdag 14. august kl. 14.00, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

 • Fra SAMS og samling

  Arbeidsgruppen i Statens vegvesen som skulle utrede Sams veiadministrasjon konkluderer entydig i rapporten «Fra sams og samling»: Det er ingen god idé å overføre større del av veinettet til fylkeskommunene. OFV stiller seg helt og fullt bak konklusjonen.

 • Garantiordning skviser fylkene

  Deler av fylkesveinettet er nedslitt og i en farlig dårlig tilstand, og fylkene makter ikke å prioritere nødvendig satsing på veinettet. Garantiordningen fra fylke til stat bør endres, mener OFV.

 • Tøffe utfordringer for morgendagens byer

  Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har mange felles utfordringer og dilemmaer i arbeidet med å skape morgendagens bysentrum: Trafikk og samferdsel, handel, næringsliv og boligpolitikk står helt sentralt.

Viser fra 1 til 10 av totalt 23 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no