logo

Søk

Du er her:

 • Bompenger til fjerning av forfall?

  I Norge, som i store deler av resten av Europa, er det behov for bompenger for å finansiere investeringer i veinettet.

 • Stor interesse for morgendagens byer

  «Framtidens byer - hva kan vi vente oss?» Det var tema på OFVs frokostmøte tirsdag. Full sal viste at mange ville høre om byutredningene, et godt byliv og politikeres tanker om morgendagens Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus.

 • Ett skritt nærmere veiprising

  Utredning av veiprising for tungtransport er i gang. Høyres landsmøte stilte seg positiv til veiprising med GPS, og åpner for å vurdere dette også for personbiler – når erfaringene fra tungtransporten er kjent.

 • Frokostmøte 8. mai: Framtidens byer – hva kan vi vente oss?

  Hvordan ser Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ut i morgen? Planlegger vi riktig for trafikk og næringsliv – og for brukere av byene og de som bor der? Hva skaper en trivelig by, og hva blir transportens rolle?

 • Viktige veivalg for framtiden

  Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier - det er noen av hovedstolpene i arbeidet OFV skal prioritere framover.

 • Etterlyser jevnlig tilstandsrapport om veinettet

  Senterpartiet på Stortinget har foreslått et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. I høringsrunden om forslaget, ba OFV i tillegg om at det hvert fjerde år utarbeides en tilstandsrapport om det norske veinettet.

 • Frokostmøte 20. mars: EU i endring, Europas veier og Norges veivalg

  Endringer i EU og Europa påvirker også Norge. Både generell politikk og veipolitikken. – Hva skjer i Europa, og hvordan arbeider Norge med dette? Hvilke veipolitiske retninger velges, og hva er Norges posisjoner? spør OFV på frokostmøtet 20. mars.

 • Foreslår nasjonalt fylkesveiprogram

  OFV har lenge etterlyst et krafttak for å få bukt med vedlikeholdsetterslepet og oppgradere det viktige fylkesveinettet. Nå foreslår Senterpartiet et nasjonalt program for å sikre dette.

 • – Vi trenger et bedre system for å la forurenser betale

  – Skal vi ta målene i norsk klimapolitikk på alvor, må de også følges av rasjonelle, treffsikre tiltak, skriver OFV i et debattinnlegg. Det handler om dynamisk veiprising, og om hvordan vi kan nå klimamålene med minst mulig tap av verdiskapning.

 • Svakheter ved analyser i samferdselsprosjekter

  OFV ønsket en oversikt over samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for å begrense veksten av veitrafikk i byområder. En fersk rapport viser enkelte svakheter ved de samfunnsøkonomiske analysene som gjøres i forskjellige samferdselsprosjekter.

Viser fra 11 til 20 av totalt 23 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no