logo

Søk

Du er her:

Frokostmøte 8. mai: Framtidens byer – hva kan vi vente oss?

Hvordan ser Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ut i morgen? Planlegger vi riktig for trafikk og næringsliv – og for brukere av byene og de som bor der? Hva skaper en trivelig by, og hva blir transportens rolle?

 Foto: OFV/Bo A. Bergan

Framtidens byer er tema på OFVs frokostmøte 8. mai, og utgangspunktet er at vi vet at de største byene vil bli vesentlig større i årene som kommer.

Med kraftig befolkningsvekst, får også trafikken en solid økning. Samtidig som morgendagens byer skal håndtere flere mennesker og økende trafikk, er målet at byene skal utvikles slik at flere foretrekker å reise kollektivt, med sykkel eller gå. For biltrafikken i byene skal ned.

Visjon, mål – og kostnad
Hva er visjonen for byen, og hvordan skal målene nås? Og hva vil det koste? Det er foretatt byutredninger som drøfter kollektivtransport og trafikkbegrensning, bompenger og parkeringsrestriksjoner. Statens vegvesen presenterer hovedfunn fra byutredningene, og Oslo Handelsstands Forening gir eksempler, og deler sine tanker om et framtidig byliv.
Hvilke tanker har de folkevalgte rundt dette? For å gi noen av svarene, løfte fram nye problemstillinger og dele sine erfaringer, kommer politikere fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Tid og sted:
Tirsdag 8. mai fra 08.00 til 09.50
MESH – i «The Gallery», Tordenskioldsgate 3 i Oslo


Frokost serveres fra 07.45.

Påmelding til frokostmøtet


PROGRAM

08.00-08.05 Velkommen
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

08.05-08.30 Mulige veier for å nå nullvekstmålet i de største byområdene: Hovedresultater fra byutredningene
 v/Alberte Ruud, Statens Vegvesen

08.30-08.45 Det gode byliv – slik kan det skapes
v/Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening

08.45-09.45 Min by: Innledninger og samtale med representanter for fire storbyer:

* Stavanger: Kari Raustein (H), leder for kommunalstyret for byutvikling
* Oslo: Victoria Marie Evensen (A), leder, byutviklingskomiteen, Oslo bystyre
* Trondheim: Sissel Trønsdal (A), kommunalråd, Trondheim kommune
* Akershus: Hans Gunnar Melgaard (H), nestleder i hovedutvalget for plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune

09.45-09.50 Avslutning
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

Med forbehold om endringer.

 

MESH - ny arena for OFVs frokostmøte
Midt i sentrale Oslo, i Tordenskioldsgate 3, et par minutters gange fra Stortinget, ligger MESH - et yrende, kreativt senter. Her er det konferanser og møter, her finnes etablerte virksomheter og gründere. Her skapes nye bedrifter og nye tanker. Og her har OFV sitt frokostmøte. 
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no